Kurs

Sondre og Trond er to førskolelærere av den gamle skolen. Sondre, som mange kanskje kjenner fra NRK-serien Verdens beste pappa, jobber fortsatt i barnehage. Trond jobber med kurs, konferanser og utgivelse av fagbøker på barnehagefeltet. De liker å møtes over en kopp kaffe før tidligvakt for å diskutere barnehagefag, praksis og barneoppdragelse. De er ikke redde for å konkludere, og alt de sier står for deres egen regning.

27. september 2021

LØFT – god pedagogikk eller pedagogisk program?

Sondre og Trond diskuterer LØFT for barn, og spesielt Sondre er noe skeptisk. Han mener han tidligere har vært en LØFT-pedagog, men synes også det likner i overkant på et pedagogisk program med tydelige instrukser til pedagogen. Trond forsøker febrilsk å holde et løsningsorientert fokus, men glipper noe i forsøket.

Kurs

20. september 2021

Å bryte handlingsmønstre

Både barn og voksne trenger hjelp til å endre atferd og handlinger som ikke virker etter hensikten. Konflikter og krangling bør leses som barnets måte å si: Dette fikser jeg ikke, og nå trenger jeg hjelp til å finne noen alternative handlinger. Tidligvakta byr på noen konkrete tips til hvordan foreldre og barnehageansatte kan veilede barna i gjenkjennelige situasjoner som mat og legging.

Kurs

13. september 2021

Våger du å være viktig for barna - hver dag?

For å ha en god porsjon motstandskraft må barn få vite: Hva har jeg? Hva er jeg? Hva kan jeg? Og når vi skal støtte våre barns psykiske helse, må vi bygge opp under deres motstandskraft, og for øvrig derved deres egenart, slik at de finner frem til sin egen indre resiliens mot livets uunngåelige friksjon.

Kurs

6. september 2021

Robuste barn - hva mener vi egentlig med det?

Sondre og Trond har fått et spørsmål fra en lytter angående robuste barn, og de forsøker å få litt oversikt over hva vi egentlig mener med dette uttrykket. For, som vi hører i eksempelet fra lytteren, dette kan misforståes og egentlig føre til at vi avviser barna når de faktisk trenger hjelp. Vygotskij dukker også opp underveis, og Trond lanserer uttrykket "todimensjonal plansjepedagogikk".

Kurs

30. august 2021

Stress ned sammen med barna

Det nye barnehageåret er i gang, og faren for usunt stress for både barn og voksne er tilstede. Vedvarende stress er direkte skadelig for barn, og de tar det dessverre med seg videre i livet. Hvordan kan vi hjelpe barna med å balansere de ulike stressorene livet består av? Først må du begynne med deg selv og ditt stressnivå.

Kurs

23. august 2021

Kan det bli for mye gråt?

Sondre og Trond har fått et spørsmål fra en lytter, og det handler om et barn som "tar lett til tårene". De kjenner seg begge igjen i frustrasjonen og forsøker å diskutere seg frem til en mulig årsak, og dermed en mulig løsning. De starter med å forsøke å få barnet til å erstatte gråten med ord: "Oj, hva skjer nå? Er det noe du vil?"

Kurs

14. juni 2021

Autentiske foreldre vs teoretiske foreldre

Sondre og Trond har kommet seg etter episoden om De Utrolige årene, et pedagogisk program de har særdeles lite sansen for. Nå forsøker de å sette ord på hvordan de mener det skal være, både hjemme og i barnehagen. Kortversjonen er: Vi skal ikke spille roller og følge detaljerte og teoretisk råd, men være autentiske og handle med personlig autoritet.

Kurs

7. juni 2021

Gutter og jenter og sånn

Sondre og Trond forsøker å få tak i kjønnsperspektivet i barnehagen, men får det ikke helt til. De er mer opptatt av barna er personer enn gutter og jenter. Samtidig tenker de at vi nok ubevisst forskjellsbehandler gutter og jenter, basert på stereotype forventninger og forståelser. Og slik kan vi ikke ha det. Gutter og jenter må få like muligheter

Kurs

27. mai 2021

De utrolige årene

Sondre og Trond tar for seg det pedagogiske programmet De utrolige årene, og de går ikke stille i dørene. De stiller seg rett og slett uforstående til at 130 kommuner i landet har innført et program som bryter med de mest grunnleggende prinsippene i rammeplanen for barnehagen. Uttrykk som ignorering av uønsket atferd, naboros og tenkepausestolen vekker de to godt voksne pedagogenes harme.

Kurs

24. mai 2021

Livsmestring og psykisk helse

Noen opplever begrepet livsmestring som problematisk. Innebærer livsmestring at barna nå også må vise at de mestrer livet? Eller handler det om at vi voksne må være tilstede i barnas liv på en annen måte? For eksempel ved å støtte dem i å mestre motgang? For når livet leker og alt er bra, så trenger vi vel ikke så mye støtte?

Kurs

Episode 19: mai 2021

Tilknytning og selvstendighet - to motstridende behov

Sondre og Trond snakker om de grunnleggende behovene barn har for både tilknytning og trygghet og for selvstendighet og autonomi. Barn trenger klok og varm støtte i denne krevende prosessen, og kanskje det viktigste er å forstå det enkelte barnets behov. For vi skal både favne dem i nær omsorg og gi dem et lite puff på vei ut i verden.

Kurs

Episode 20: Mai 2021

Selvavgrensing og selvrefleksivitet - pedagogens viktigste verktøy

Trond forsøker å forklare hvordan selvavgrensing og selvrefleksivitet er to helt avgjørende prosesser når vi voksne skal bygge gode relasjoner med barna. Sondre er opptatt av at HVA er viktigere enn HVORFOR, når ting går galt, og begge elsker sitatet fra Terje Melaas, da han snakket om lek vs læring: "Glad er bra!"

Kurs

Episode 19: April 2021

Eldst i barnehagen - yngst i skolen

Sondre og Trond har kontaktet den kloke Sigurd Aukland, som jobber mye og godt med barnehage og skole i Klepp kommune. Og Sigurd har mange innspill til hvordan vi kan skape en bedre sammenheng mellom barnehagen og skolen. Sondre har hatt en særdeles dårlig opplevelse under skolebesøk med sine barnehagebarn, og Trond er opptatt av at gapet mellom barnehagepedagogikk og skolepedagogikk må bli mindre.

Kurs

Episode 17: April 2021

Kan man tenke uten språk?

Gjennom språket setter vi ord på oss selv og vår plass i verden, men hvordan lærer barn språk? Og hva er egentlig språk? Sondre og Trond snakker om noe stort og viktig i denne episoden og aner at dette blir starten på mange episoder om språk

Kurs

Episode 16: Mars 2021

Det siste barnet i skogen

et er helt avgjørende for barn å få lov til å oppleve skogen og fjellet. Hvorfor? Fordi det mest naturlige for ethvert menneske er å sitte rundt et bål. Når vi eksponeres for natur, så eksponeres vi egentlig for oss selv, for vår egen natur.

Kurs

Episode 14: Mars 2021

Foreldresamarbeid med barna som ledestjerne

Foreldresamarbeidet handler først og fremst om å bygge relasjoner, hele tiden med barnet i sentrum. Samtidig er foreldregruppen en stor og sammensatt gruppe, med ulike behov gjennom barnehagetiden. Er det greit å by på "ekstraservice" til noen en periode hvis dette gagner barnet? Eller skal det være likt for alle? Kan det egentlig være likt for alle?

Kurs

Episode 13: Mars 2021

Trygge koronasamtaler med barnehagebarna

Den kloke professor Jon-Håkon Schultz er ekspert på barn og traumer, og i denne episoden forteller han om hvordan vi kan snakke med barn om pandemien. Vi må få tak i hva de går rundt og tenker på, og det finner vi ikke ut av hvis vi ikke snakker med dem. For det er urettferdig hvis barn skal gå rundt og være unødvendig redde. Velkommen til en beroligende samtale om korona!

Kurs

Episode 12: Februar 2021

Grensesetting - selvavgrensing for voksne

Er det sant som de fleste vil hevde, at barn trenger grenser? For å svare på dette må vi først finne ut av hva vi mener med grenser og grensesetting. Trond mener det handler om ens egne personlige grenser og fremsnakker det autentiske fremfor det teoretiske og autoritære. Bli med Sondre og Trond inn i grensesettingens kaotiske jungel!

Kurs

Episode 11: Februar 2021

Endelig skal barnehagene vurdere barns norskkunnskaper!

Sondre og Trond har lest regjeringens høringsutkast for å innføre vurderingsplikt for barns norskkunnskaper i barnehagen. Sondre er mildt sagt lite imponert over den manglende tilliten til barnehagelærerne, som om vi ikke gjør denne jobben hver dag, hele året gjennom! Trond lurer på hvor uttrykket flerspråklig har blitt av i høringsutkastet og minnes en tid da det var vanlig med tospråklige assistenter i barnehagen. Kort sagt: Nei takk, fra Tidligvakta!

Kurs

Episode 10: Februar 2021

Utestenging - mobbing eller en del av leken?

Sondre og Trond diskuterer ny barnehagelov, aktivitetsplikt, mobbing og utestenging. De er skeptiske til uttrykket nulltoleranse, og de er litt usikre på hvorvidt det er klokt at bekymrede foreldre skal utløse en omfattende aktivitets- og dokumentasjonsplikt i barnehagen.

Kurs

Episode 9: Februar 2021

Manualbaserte programmer eller pedagogisk skjønn?

Sondre og Trond diskuterer manualbaserte pedagogiske programmer som Steg for Steg og De utrolige årene. Ikke overraskende ser de begge flere problemer med slike programmer og slår et slag for godt pedagogisk skjønn. Helt til slutt lurer de på om det at barn var så mye ute før, egentlig var bedre?

Kurs

Episode 8: Januar 2021

Sondre og Trond tar marshmallowtesten

Sondre tror ikke han hadde bestått marshmallowtesten på grunn av manglende evne til selvavgrensing. Trond prøver å forenkle det å være foreldre til dette: Finn ut av hva som er ditt barns egenart, og bygg opp under det. Punktum. Holder dette vann, eller blir det for enkelt?

Kurs

Episode 7: Januar 2021

Å kjefte er å slå med ord

Vi har snakket om noe vondt og vanskelig som berører oss alle. Vi har snakket om å kjefte på barn. Vi tenker at voksne kjefter når de selv ikke har det så godt i livet. Uansett er kjefting utelukkende negativt, for både voksne og barn, så vi må finne en vei ut av kjeftingen. Og ja, vi har begge kjeftet på egne barn.

Kurs

Episode 6: Januar 2021

Klassikere i hverdagen

Hva er det du bare gjør eller sier til barna, litt automatisk uten å tenke deg særlig om? Legg merke til hver gang du sier nei til barna, og spør deg selv: Hvorfor sier jeg nei til dette? Gå en runde med deg selv på hvilke regler du har for barna, enten hjemme eller i barnehagen. Gir de mening eller bør du endre på disse? Å si ja er ofte enklere enn å si nei. Og det er mye morsommere!

Kurs

Episode 4: Desember 2020

Nei, alle kan ikke være med å leke

Sondre og Trond snakker om atkomststrategier som barn bruker for å komme inn i lek. William Corsaro har nøye kartlagt disse, og de er mangfoldige og virker i ulik grad. Alle kan ikke alltid være med, fordi barna eier sin lek. Derfor må vi voksne sette oss inn i disse atkomststrategiene og veilede de barna som ikke helt får det til.

Kurs

Episode 3: Desember 2020

Vi kan ikke la barna få leke i fred

Sondre og Trond snakker om leken og hvor vi voksne bør befinne oss i forholdet til leken. Skal barn få leke i fred, eller skal vi voksne være midt i leken? Og hvordan kan vi verne leken mot avbrudd? Og hva mener vi egentlig med uttrykket frilek?

Kurs

Episode 2: Desember 2020

Kan du lære barn noe, hvis du ikke har vist dem hvem du er?

Sondre har hatt den mest fantastiske dagen i løpet av barnehageåret: utendørsfotografering i regnvær! Trond er ivrig over forlagets neste bok, Innenfor og utenfor av Margareta Öhman. Samtidig innrømmer han at både språkvask og korrektur er noe seigt. Sammen diskuterer de hva som er viktigst: dorullnisser, barnefotografering eller gode, meningsbærende relasjoner.

Kurs

Episode 1: November 2020

Å si unnskyld hjelper fint lite

Sondre ser mange muligheter i konflikter. Konflikter er en progresjon, noe som får oss videre. Det er ikke et onde, men det kan oppleves som vondt. Trond synes det er slitsomt å stå i en konflikt, men er enig i Sondres mulighetsperspektiv. Spalten "Var det bedre før?" introduseres.

Kurs
--> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>