Barnehageforum - Skal vi vektlegge vennskap i barnehagen?

Nesten alle barnehager skriver i sine årsplaner at de vil vektlegge vennskap. Det står også i rammeplanen at barn skal få anledning til å få venner i barnehagen. Jeg har i mange år vært talskvinne for at vennskap er viktig – også for små barn. Hva er det som gjør at jeg nå har begynt å tvile?

For å si fra med en gang: vennskap ER viktig. Og jeg synes barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen burde jobbe aktivt for at barn som har etablert vennskapsrelasjoner med andre barn (eller voksne) i barnehagen, får beholde disse verdifulle relasjonene. Jeg har dessverre sett mange eksempler på det motsatte. Jeg har også selv som barnehagelærer i min uvitenhet vært med på å ødelegge vennskapsrelasjoner. Det er ikke noe jeg er stolt av i dag. Vennskap er sterke relasjoner som man skal være forsiktig med å bryte. Og dersom vennskap av ulike årsaker blir ødelagt, skal man vise forståelse og respekt for den sorgen som lett oppstår hos barn som opplever dette. Voksne har kanskje lettere for å sette ord på sine følelser, hos barn er det ikke alltid så lett å forstå hvis man ikke lytter godt også utenfor det verbale språket. Det er med andre ord hevet over enhver tvil at vennskap betyr mye - også for små barn.
 
Ny kunnskap om vennskap, læring, motstand og lek Vennskap, læring, motstand og lek i barnehagen er temaer som er aktuelle og mye diskutert. Dette er også temaene for de fire første bøkene i serien Barndom i barnehagen på forlaget Cappelen Akademisk. Serien redigeres av Maria Øksnes sammen med temaredaktører.Nå kan du møte Anne Greve og de tre andre temaredaktørene på en dagskonferanse i Oslo 14. november.
 
 
Det jeg imidlertid har blitt mer skeptisk til, er om barnehagen skal ha som mål at alle barn skal ha minst én venn. Den mest ytterliggående praksisen finner vi hos barnehager som ikke bare har som mål at alle skal ha minst én venn, men som garanterer at alle skal få en venn. De gir en vennskapsgaranti. Det var da jeg oppdaget dette, at jeg begynte å tvile på mine egne standpunkter.
 
Vennskap er frivillig og vennskap er en relasjon som er gjensidig. Det betyr at begge parter som inngår i vennskapet (evt. alle deltakere dersom det er snakk om flere enn to), må være enige i at de vil være venner. Hvordan kan man da garantere at alle skal ha minst én venn? Grunnen til at jeg ikke bare heiser på skuldrene og tenker at denne garantien sikkert bare er et reklamestunt, er at slike utsagn er med på å skape en holdning, en diskurs, om at alle må ha en venn for å være vellykket eller lykkelig. Hvis du ikke finner deg en venn i barnehagen, er du ikke bare mislykket, men du er med på å bryte garantien som barnehagen har satt. Jeg tror samfunnet vårt er i ferd med å stille stadig større krav til oss som mennesker for at vi skal være vellykkede, hva nå det måtte innebære. Aviser, TV og ukeblader – for ikke å snakke om sosiale medier – er fulle av råd og tips og oppskrifter på hvordan vi kan bli perfekte som foreldre, som kvinner, som menn, som ungdommer og som barn. På ulike måter blir vi utsatt for press fra skole, jobb, kollegaer, foreldre, idrettslag, osv. Derfor må vi ikke komme dit hen at det blir et press å få venner også. Det å ha en venn er en stor gave i livet. Men det er ikke alle forunt å oppleve det til enhver tid. Og vi kan ikke tvinge noen til å være venner.
 
Jeg mener vi må klare å ha minst to tanker i hodet samtidig. For det første, vennskap er en verdifull relasjon som kan bety svært mye for oss mennesker uansett alder. Derfor skal vi i barnehagen jobbe for at alle barn kan finne noen de kan bli venn med. Men på den annen side kan vi ikke kreve det eller garantere det. Det vi derimot kan garantere, er at alle barn skal få leke mest mulig med andre barn i barnehagen. I samarbeid med dyktige barnehagelærere og andre barnehageansatte skal barn få mulighet til å være sammen med andre barn i trygge omgivelser og få leke og gjøre meningsfulle ting sammen. Og da kan det hende at det vokser frem vennskapsrelasjoner som vi kan hegne om. Det er ikke alltid så lett som det høres ut. Det er en av grunnene til at det trengs mye kunnskap og klokskap for å jobbe i barnehagen.