Utviklingsforum - Kurs og konferanser

22 mai 2024

Digitalt kveldskurs

LEK - dilemmaer på rekke og rad til glede og frustrasjon!

Voksenkultur kan gjøre mye i god mening for lekekultur, men vondt kan fort bli verre. Kompleksiteten for voksenkultur er omfattende, noe som lekeombud Terje Melaas ser på som spennende utfordringer midt i hverdagens barnehageliv.
Kveldskurs med Terje Melaas

Birgitte Fjørtoft

LEKEN I BARNEHAGEN – Barn får tillit til voksne som leker

Bestill til din barnehage, kommune eller større grupper!

Barn har full oversikt over hvilke ansatte som er lekne, og hvem som ikke er det. Skal vi ivareta barns rett til lek i praksis, kommer vi absolutt lengst med å være det første.

Birgitte Fjørtoft

LEKENDE ETIKK – Et hvert møte med barnet er et etisk møte

Bestill til din barnehage, kommune eller større grupper!

Barnehageansatte står i tusenvis av etiske situasjoner i løpet av en arbeidsdag, etiske dilemmaer oppstår hele tiden. Vi må være bevisst vårt profesjonsetiske ansvar, som også innebærer kritisk faglig refleksjon og ytringsplikt.

Birgitte Fjørtoft

LEKENDE INKLUDERING – lekens betydning for barn som strever med livet

Bestill til din barnehage, kommune eller større grupper!

Alle barn har rett til en lekende barnehagepraksis, men for barn som har en ekstra sårbarhet ved seg, kan det faktisk være avgjørende at barnehageansatte vet noe om hvilken betydning deres egen lekenhet og lekedeltakelse kan ha for disse barna.

-->