Utviklingsforum - Kurs og konferanser

25. oktober

Digitalt kveldskurs

Lek som fremmer barns språkutvikling

Margareta Öhman holder igjen dette populære digitale kveldskurset. Vi hadde fullt hus og fantastiske tilbakmeldinger i mai så derfor ny dato i oktober.

21. november

Digitalt kveldskurs

Når ansatte er med på leken

Hva skjer når barnehageansatte deltar i leken sammen med barna??
Kveldskurs med Anne Greve, Knut Olav Kristensen og Eilen Sunniva Bergvik

Birgitte Fjørtoft

Leken i barnehagen – et profesjonelt ansvar

Bestill til din barnehage, kommune eller større grupper!

Leken er barns viktigste uttrykksform, og den må vi verne om. Både i FNs barnekonvensjon, barnehageloven og rammeplanen er lek fremhevet som viktig for barns trivsel, danning og læring.

Birgitte Fjørtoft

Etikk i barnehagen – læringens ville veier

Bestill til din barnehage, kommune eller større grupper!

En del av barnehagelærerens profesjonelle ansvar er å stille spørsmål og reagere når noe «skurrer» eller står i veien for hvordan du ønsker å utøve pedagogisk praksis til barnas beste.

Birgitte Fjørtoft

Lekende inkludering – lekens betydning for barn som strever med livet

Bestill til din barnehage, kommune eller større grupper!

Det er mange barn i barnehagen som av ulike grunner strever med livet, enten det er omsorgssvikt, mobbing, tilknytningsutfordringer eller annen sårbarhet.

-->