28 November

Nordiske Impulser 2022

Vår pedagogiske rammeplan

Endelig tilbake på Oslo Kongressenter

Med revidert rammeplan fra 2017 startet et omfattende implementeringsarbeid, og vi er ikke i mål. Hvordan barnehagene tolker og forstår rammeplanen gir synlige utslag i den daglige praksisen, og kvaliteten på implementeringsarbeidet varierer stort.
Hvor står vi nå, og hvor går veien videre?

-->