Barnehageforum - IKT i barnehagen

fjrigjwwe9r5utBFPeriod:WelcomeText
Digitale verktøy har inntatt barnehagene og her deles det av erfaringer om bruk av pc, smart board og andre digitale verktøy

Les mer om det populære tidskriftet Barnehagefolk.
Ny spennende årgang på vei for 2023!

-->