Tenk før du taster

Her finner du Redd barnas brosyjre, "Tenk før du taster!". Dette er en veileder om sikkerhet rundt barns bruk av internett.

Les mer >>

Barnehagen må henge seg på

De digitale verktøyene er blitt en del av hverdagen vår. Barnehagen kan ikke stille seg på siden, sier Nina Bølgan. Hun har skrevet boka Vil du være med, så heng på! – om barnehagen som digital arena.

Les mer >>

Digital kompetanse i barnehagen

Bruk av digitale verktøy og IKT i barnehagen er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå faglige mål.

Les mer >>

Digitale verktøy i barnehagen – et supplement

Digitale verktøy til irritasjon eller inspirasjon, supplement eller overflødig?

Les mer >>

App’er som pedagogiske hjelpemiddel-del 2

Denne gangen tar vi for oss apper som kan bidra til språkutviklingen og ordforrådet

Les mer >>

App’er som pedagogiske hjelpemiddel-del 3

Denne gangen ser vi på apper som bidrar til å stimulere den kognitive utviklingen

Les mer >>

En verden full av digitale muligheter

Det nytter ikke å innføre IKT som et satsningsområde i rammeplanen uten tilstrekkelig finansiering til å sette dette ut i praksis.

Les mer >>

Barn trenger digital dannelse

Den digitale verden er hverdagen for det moderne barnet. Da trenger også barnet en digital dannelse

Les mer >>

Hverdagslig IKT som alle kan få til

Hvorfor skal vi egentlig kunne noe om bruken av digitale verktøy med barn og hvorfor er det egentlig relevant å dra en pc inn i barnehagen?

Les mer >>