Barn og data med vekt på skapende og utforskende aktiviteter

Her finner du mye nyttig fra fire førskolelærere som har tatt viderutdanning i IKT for førskolelærere. Den er et glimrende utgangspunkt for prinsipper runt arbeidet med IKT i barnehagen.

Les mer >>

Om IKT i barnehagen

Temahefet om IKT i barnehagen gir en solid innføring i bruken av digitale verktøy, men mangler mye på gode ideer til kreativ bruk.

Les mer >>

App’er som pedagogiske hjelpemiddel- del 4

Det finnes mange finer apper som bidrar til kreativ stimulering og utfoldelse

Les mer >>

Barn trenger digital dannelse

Den digitale verden er hverdagen for det moderne barnet. Da trenger også barnet en digital dannelse

Les mer >>

Hverdagslig IKT som alle kan få til

Hvorfor skal vi egentlig kunne noe om bruken av digitale verktøy med barn og hvorfor er det egentlig relevant å dra en pc inn i barnehagen?

Les mer >>

App'er som pedagogisk hjelpemiddel- del 1

Det finnes mange app'er som kan fungere godt som et supplement til andre pedagogiske hjelpemidler i barnehagen

Les mer >>

App’er som pedagogiske hjelpemiddel-del 2

Denne gangen tar vi for oss apper som kan bidra til språkutviklingen og ordforrådet

Les mer >>

Datasertifikat for femåringene

Datamaskinen finnes nå i mange barnehager og med nye rammeplan må man forholde seg til ikt, og det er mange kreative løsninger. Men hva skal ungene lære om selve datamskinen?

Les mer >>

Temahefte om IKT i barnehagen

Heftet tar for seg medier, IKT og digitale verktøy i barnehagen

Les mer >>