Hvordan lærer barn språk? Og hva kan dere gjøre i barnehagen for å tilrettelegge på en god måte for språkstimulering?

-->