Har Fredrikstad kommune glemt førstespråkets betydning?

Midlene som er tilgjengelige for oss står ikke i samsvar med oppgavene vi er pålagt å utføre

Les mer >>

Hva er godt språkarbeid for de yngste?

Å kjøpe bildekort som viser enkeltgjenstander, i den tro at barna utvikler gode begreper, er fåfengt.

Les mer >>

Barneboka og språket

Barn lærer språk gjennom å bruke språk, gjennom deltakelse i sosiale og kulturelle praksiser hvor språk og handling har en funksjon sammen. Å samles rundt barneboka er en slik praksis.

Les mer >>

Spennende å lage språkesker selv

I mange barnehager blir det brukt språkesker i det tilrettelagte arbeidet med språkstimulering

Les mer >>

Karlstadmodellen – språktreningsmodell for barn og unge med store språkvansker

Karlstadmodellen er en språktreningsmodell for barn og unge med store språkvansker. Her finner du en innføring.

Les mer >>

Samtalene i barnehagen

Hvordan støtte de yngste barnas deltakelse i samtaler?

Les mer >>

Hvilke utfordringer kan barn med spesifikke språkvansker få i rollelek?

Dette er en høyst interessant oppgave om sammenhengen mellom språkvansker og rollelek.

Les mer >>

Norsk språktrening for minoritetsspråklige 4 og 5 åringer

Denne rapporten fra tidligere Bjerke bydel i Oslo inneholder mye nyttig i forhold til arbeidet med norsktrening for tospråklige barn.

Les mer >>

Kultur for lesing

Kultur for lesing i barnehagen handler for mange av oss om hvordan lesing er tatt opp som tema i planer som gjelder for barnehagen.

Les mer >>