Barnehageforum - Hvordan støtte barns språkutvikling?

Voksne har en svært viktig rolle når det gjelder å fremme barns språkutvikling.

Her er noen måter voksne kan bidra til å støtte barns språkutvikling:

  1. Lytte og svare: Voksne bør være til stede og lytte når barn snakker, og gi dem tilbakemeldinger som viser at de har hørt hva barnet sier. Dette kan inkludere å gjenta eller oppsummere det barnet har sagt, og å svare på spørsmål.
  2. Gi barnet tid til å snakke: Voksne bør gi barnet tid til å tenke og uttrykke seg selv. Det er viktig å unngå å avbryte eller fullføre barnets setninger, men heller vente og la barnet fullføre selv.
  3. Bruke et rikt språk: Voksne bør bruke et rikt og variert språk når de snakker med barn. Dette inkluderer å bruke mange forskjellige ord, setninger og uttrykk, og å snakke på en klar og tydelig måte.
  4. Lesing: Lesing er en flott måte å støtte barns språkutvikling på. Voksne kan lese høyt for barnet, og stille spørsmål underveis for å sjekke forståelsen.
  5. Oppmuntre til samtale: Voksne bør oppmuntre barnet til å snakke og stille spørsmål. Dette kan inkludere å spørre barnet hva det tenker eller mener om noe, eller å la barnet fortelle om en opplevelse eller hendelse.
  6. Gi tilbakemelding: Voksne bør gi barnet positive tilbakemeldinger når det snakker. Dette kan inkludere å gi ros for gode uttrykksmåter eller å gi konstruktive tilbakemeldinger når det er noe som kan forbedres.
     


    Voksne kan bidra til å fremme barns språkutvikling ved å være aktive deltakere i barnets liv og ved å være til stede og støtte barnets utvikling på en positiv måte.