Barnehageforum - Samlingsstund

fjrigjwwe9r5utBFPeriod:WelcomeText
Samlingsstunden er en selvfølgelig del av norsk barnehagekultur. Den er en helt naturlig del av hverdagen i barnehagen og gjennomføres vel på like mange måter som det finnes barnehagefolk. Men hvorfor har vi samlingsstund?

Les mer om det populære tidskriftet Barnehagefolk.
Ny spennende årgang på vei for 2023!

-->