Samlingens kunst

Samlingsstunden er ikke passé, men lever i beste velgående i barnehagene

Les mer >>

Gode tips å ta med til samlingsstunden

Vi har besøkt noen barnehager og bedt dem vise oss noe av det de bruker i samlingsstunden. Her finner du et knippe gode ideer til hjelpemidler.

Les mer >>

Samlingsstunder med medvirkning og magi

I Stenbråttet barnehage på Røros brenner de ansatte for samlingsstundene. Her skal barna bli hørt og få ta aktivt del. Det skaper både lærdom, undring, entusiasme og fellesskap.

Les mer >>

Atsjoooo…!

Snodigheter ved perlebordet er en serie små og spennende historier du kan fortelle og undre deg over sammen med barna.

Les mer >>

Lurer tyven

Snodigheter ved perlebordet er en serie små og spennende historier du kan fortelle og undre deg over sammen med barna.

Les mer >>

Observasjonsskjema for samlingsstunden

Det er en lang vei frem til gode samlingsstunder. Og hva er egentlig en god samlingsstund? Et observasjonsskjema er et godt verktøy for utvikling.

Les mer >>

SANGsamspill i samlingsstund

Ingrid Bjørkøy, førsteamanuensis ved DMMH, disputerte i fjor med PhDavhandlingen ”Sang som performativ for samspill i småbarnspedagogisk praksis”

Les mer >>

Fortell eventyr!

En eventyrfortelling i samlingsstuden blir så mye mer levende hvis du lærer deg eventyret utenat og lever deg inn i historien

Les mer >>

Prompete godtebakterie

Snodigheter ved perlebordet er en serie små og spennende historier du kan fortelle og undre deg over sammen med barna.

Les mer >>