Barnehageforum - Digital kursbase

Digital kursbase

Barnehageforum.no kan nå tilby en mer komplett kursbase med refleksjonsoppgaver, kunnskapstester og kursbevis.
... I den oppgraderte utgaven av den digitale kursbasen vil hvert kurs inneholde:

  Introduksjon:
Få en innføring i kursets tema før du dykker inn i selve kursmaterialet.
  Kursvideo:
Lær fra eksperter i feltet gjennom våre engasjerende og informative kursvideoer.
  Etterarbeid:
Utforsk refleksjonsoppgaver og praktiske oppgaver for å integrere kunnskapen i din barnehagepraksis.
  Ekstramateriell:
Tilleggsressurser og verktøy for å utvide og forsterke læringen.
  Kunnskapstest:
Her får du en god mulighet til å reflektere over det du har lært, anvende kunnskapen i konkrete oppgaver og identifisere eventuelle kunnskapshull.
  Kursbevis:
Et personlig kursbevis som dokumenterer din deltakelse og kompetanseheving.

...
Støtte små barns følelser

Gjennom kurset utforskes viktigheten av å gi små barn verktøy og støtte til å regulere og håndtere følelser i daglige situasjoner.
Kursholder: May Britt Drugli

Start kurs
...
Rollelekens fortellinger

Foredraget "Rollelekens fortellinger" av Knut Olav Kristensen handler om betydningen og utforskningen av rollelek hos barn.
Kursholder: Knut Olav Kristensen

Start kurs
...
Hjernen og rolleleken

I foredraget belyser Brodal hvordan betydningen av rolleleken for barns utvikling støttes av kunnskap om hjernens utvikling. Han fokuserer da særlig på utvikling av de mentale og fysiske forutsetningene for å skape mening og forutsigbarhet i tilværelsen.
Kursholder: Per Brodal

Start kurs
...
Hverdagen i barnehagen

Kurset hverdagen i barnehagen tar for seg ulike aspekter ved barnehagens daglige rutiner og praksis. Ask fokuserer på betydningen av å skape meningsfulle og berikende opplevelser i hverdagen til barna, samt hvordan barnehageansatte kan legge til rette for et stimulerende læringsmiljø gjennom daglige aktiviteter og interaksjoner.
Kursholder: Cathrine Ask

Start kurs
...
Ledelse i krise og stress

I dette foredraget deler Kristin Aase både egne erfaringer, innsikt fra arbeidet innen coaching, teamutvikling og gir deg verktøy til å møte utfordringene i krise og stress.
Kursholder: Kristin Aase

Start kurs
...
Rammeplanen og barnehagens verdigrunnlag

Målet med dette kurset er å gi deltakerne en dypere forståelse av rammeplanen og barnehagens verdigrunnlag, samt å utruste dem med kunnskap og verktøy for å omskape disse prinsippene til praksis i barnehagens daglige arbeid.
Kursholder: Cathrine Ask

Start kurs
...
Pedagogiske ledelse i vanskelig dobbeltrolle

Foredraget "Pedagogisk ledelse i vanskelig dobbeltrolle" av Marit Bøe og Karin Hognestad utforsker den krevende dobbeltrollen til pedagogiske ledere i barnehager
Kursholder: Marit Bøe og Karin Hognestad

Start kurs
...
Leder, kjenn deg selv

Gjennom å kjenne seg selv, kan en leder bedre håndtere utfordringer, ta veloverveide beslutninger og lede andre på en autentisk og effektiv måte.
Kursholder: Kristin Aase

Start kurs
...
Sårbare småbarn

Kurset fokuserer på at når sårbare småbarn får støtte og veiledning i å regulere sine følelser og opplever trygge og støttende relasjoner, kan det bidra til å styrke deres evne til å håndtere stress og utfordringer senere i livet.
Kursholder: May Britt Drugli

Start kurs
...
Støtte små barns læring

Gjennom kurset utforskes ulike tilnærminger for å fremme en trygg og stimulerende læringsmiljø, samt betydningen av å anerkjenne og tilpasse seg individuelle behov og interesser hos hvert barn.
Kursholder: May Britt Drugli

Start kurs
...
Språkstimulerende læringsmiljøer i bhg - Del 1

Kurset "Språkstimulerende læringsmiljøer i barnehagen" av Liv Gjems formidler detaljert og grunnleggende kunnskap om prosesser knyttet til små barns språktilegnelse.
Kursholder: Liv Gjems

Start kurs
...
Muligheter og utfordringer i møte med ny aktivitetsplikt i barnehageloven

Mobbing i barnehagen er utestengelse og fravær av fellesskap i lek og vennskap, men det er også slag, spark og trusler.
Kursholder: Ingrid Lund

Start kurs
...
Sammenheng Barn - Skole

Foredraget "Sammenheng barnehage - skole" av Sigurd Aukland handler om hva som er viktig for å få til en god samhandling mellom barnehagen og skolen som har barna i fokus.
Kursholder: Sigurd Aukland

Start kurs

Kursbase kun med kursvideo

Nedenfor er kurs uten ekstra materiell, tester og kursbevis.

...
Hun blir så sint når de andre vil leke annerledes

Kursholder: Terje Melaas

Gå til kurset
...
Hun blir så sint når de andre vil leke annerledes

Kursholder: Terje Melaas

Gå til kurset
...
Ja, vi SKAL leke

Kursholder: Birgitte Fjørtoft

Gå til kurset
...
Pass på deg selv ...

Kursholder: Jon-Håkon Schultz

Gå til kurset
...
Lekeplassens pedagogikk

Kursholder: Benny Schytte

Gå til kurset
...
Vennskap i barnehagen

Kursholder: Anne Greve

Gå til kurset
...
Regler i barnehagen

Kursholder: Lisbeth Skreland

Gå til kurset
...
Etikk i barnehagen

Kursholder: Birgitte Fjørtoft

Gå til kurset
...
Teamutvikling i barnehagen

Kursholder: Kjell Åge Gotvassli

Gå til kurset
...
Støtte små barns følelser

Kursholder: May Britt Drugli

Gå til kurset
...
Språkstimulerende læringsmiljøer i bhg - Del 2

Kursholder: Liv Gjems

Gå til kurset
...
Loven og lovverket

Kursholder: Terje Melaas

Gå til kurset
...
Kom og lek med oss

Kursholder: Margareta Öhman

Gå til kurset
...
Rom for lekende ytringer - og KYGO

Kursholder: Trude Anette Brendeland

Gå til kurset
...
Tullprat og ulovlig lek

Kursholder: Birgitte Fjørtoft

Gå til kurset
...
Lekende læringsliv i barnehagen

Kursholder: Maria Øksnes

Gå til kurset
...
Med känsla för barns självkänsla

Kursholder: Petra Krantz Lindgren

Gå til kurset
...
Førstehjelp - Ditt barns førstehjelp

Kursholder: Lena Hansen

Gå til kurset
...
Trygge koronasamtaler

Kursholder: Jon-Håkon Schultz

Gå til kurset