Barnehageforum - Barnehagestart
...

Digitalt kurs i 3 deler

Støtte små barns følelser av Mai Britt Drugli. Et kurs som bevisstgjør personalet i hvordan dere på en god måte kan møte og støtte små barns følelser i en tilvenningsprosess. Med kurset følger også støttemateriell.

Liten begynner i barnehagen - til foreldre

Sondre og Trond har fortsatt besøk av professor i Pedagogikk May Britt Drugli for å snakke om ettåringen og barnehagestart. I denne episoden handler det om foreldrenes perspektiv, og her er det selvfølgelig veldig ulike utgangspunkt. Noen foreldre gleder seg ubekymret mens andre gruer seg gjennom hele sommeren. Lytt til denne episoden og bli beroliget og få gode tips og kunnskap til en smidig barnehagestart.

Foreldreaktiv tilvenning i Lørenskog

Fire barnehager i Lørenskog prøver ut en ny modell for tilvenning.
De ønsker at foreldrene skal være i barnehagen i minimum fem dager, og at de skal delta aktivt i praktiske oppgaver.

Tid for nye foreldre

Barnehagene tar i mot mengder med nye barn og foreldre i disse dager. Hvordan har vi forberedt foreldrene på barnehagestarten?

Relaterte bøker

Liten begynner i barnehagen

Til nye foreldre med en liten som skal begynne i barnehagen.

Liten i barnehagen

Denne boken handler om de yngste barna i barnehagen og hva de trenger for å ha det bra.

Tilvenning og foreldresamarbeid

Denne boken handler om noe av det viktigste i barnehagens arbeid - hvordan vi kan bidra til en god start i livet for de minste.

Velkommen til barnehagelivet

Denne boken handler om oppstart og tilvenning i barnehagen. Forfatteren understreker betydningen av denne fasen for både barn, foreldre og de ansatte i barnehagen.