Fire barnehager i Lørenskog prøver ut en ny modell for tilvenning.

De ønsker at foreldrene skal være i barnehagen i minimum fem dager, og at de skal delta aktivt i praktiske oppgaver.
 
– Ny forskning viser at de første ukene i barnehagen er stressende for små barn. Dette ønsker vi å ta konsekvensene av, og med faglig støtte fra professor May Britt Drugli har vi utarbeidet en modell som fire kommunale barnehager nå prøver ut, forteller styrer i Kurland barnehage, Sissel Berg.
 
Hovedinnholdet i den nye modellen kan oppsummeres i seks punkter:
  • Foreldremøte for nye foreldre før oppstart.
  • Besøk i barnehagen for barn og foreldre før oppstart.
  • Ved oppstart er foreldre til stede sammen med barnet i minimum fem dager. 
  • Foreldrene deltar aktivt i praktiske oppgaver i barnehagen, og har ansvar for barnet i lek, stell og måltid.
  • Tilknytningspersonen fra barnehagen er i nærheten og nærmer seg barnet gradvis. 
  • Oppstartsamtale med pedagogisk personale.
 
– Når vi er blitt enige om å prøve en ny modell, skyldes det ikke at vi var veldig misfornøyde med måten vi gjorde det på tidligere. Vi har hatt en ordning med tilknytningsperson for hvert nytt barn, og vi har opplevd at tilvenningen har gått rimelig greit. Men med ny kunnskap om hvordan små barn opplever de første ukene i barnehagen, samtidig som rundt 80 prosent av de nye barna er ettåringer, fant vi det riktig å tenke gjennom hvordan vi gjennomfører tilvenningen, sier Berg.
 
 

Viktig kunnskap

De fire barnehagene, Bårliskogen, Eventyrstua, Finstad og Kurland, fikk med seg May Britt Drugli, en av landets fremste forskere på små barn. Hun deltok på personalmøter, og på et felles foreldremøte for alle fire barnehagene. Det hun fortalte, fikk både barnehagepersonale og foreldre til å innse at tilvenningsprosessen kanskje er mer krevende for en ettåring enn man tidligere har tenkt. Styrer i Eventyrskogen barnehage, Kirsti Gjerde, mener Druglis formidling av ny kunnskap om små barn har vært avgjørende for den positive mottakelsen av prosjektet.
 
– At trygghet er helt sentralt for små barn i en slik ny situasjon, vet vi jo fra før. Men med forskningsbasert kunnskap som blant annet forteller om høyt stressnivå hos de nye barna, og at stressnivået er helt normalt når foreldrene er til stede, så ble dette et godt grunnlag for å diskutere hvordan vi kunne gjøre tilvenningen enda bedre enn før, sier Gjerde.
 
Både Sissel Berg og Kirsti Gjerde understreker at de også har latt seg inspirere av Jåttå barnehage i Stavanger, som har innført en ordning med utvidet foreldretid i tilvenningsperioden, og som barnehagene i Lørenskog har vært på studiebesøk hos. Ordningen i Jåttå barnehage blir for øvrig omtalt i Verktøykassa nr 3/15.
 

Godt mottatt

Barnehagene hadde forventet litt blandete reaksjoner til den nye ordningen, både blant foreldre og personale. Foreldrene ville kanskje synes fem hele dager var vel mye og vanskelig å organisere, og personalet ville kanskje synes det var krevende å ha foreldre over så lang tid i barnehagen. Men i begge grupper har mottakelsen vært entydig positiv, forteller Sissel Berg og Kirsti Gjerde.
 
– I vår barnehage skal vi ta inn 23 nye barn i høst. Vi tok inn 8 barn i første pulje, og venter i to uker før vi tar en ny pulje med 8 barn. På den måten strekker vi tilvenningen over flere uker, og får ikke alt på én gang. Det fungerer godt, sier Berg.
 
– Barna har jo to foreldre, og tar de tre dager hver, har de de mulighet til å være i barnehagen 6 dager. Det er ikke verre enn det. Og når det gjelder litt større barn, er vi mer fleksible på antallet dager. Eldre barn har jo helt andre forutsetninger både for å uttrykke seg og til å forstå hva som skal skje. En fireåring som har skiftet barnehage to ganger før, trenger ikke det samme som en ettåring, sier Kirsti Gjerde.
 
 

Introhefte til vikarer

Vikarer og nyansatte i barnehagen har behov for informasjon den første tiden. Her står det mye om arbeidsform, pedagogikk og voksen - barn relasjoner.

Les mer >>

Setter pris på lengre tilvenning

Foreldrene er positive til forsøket med flere dager tilvenning i fire Lørenskog-barnehager.

Les mer >>

Den myke barnehagestarten

Verktøykassa har snakket med fire barnehager, og spurt dem om hvordan de forbereder nye barn og foreldre for å gjøre start og tilvenning enklest mulig?

Les mer >>

Fra noen timer til mange dager - foreldreaktiv tilvenning

Kan foreldreaktiv tilvenning gi barn en nær og trygg relasjon til tilknytningspersonen, og dermed bedre barnehagestart?

Les mer >>

Hurra, jeg skal begynne i barnehagen!?

August er en spennende tid i barnehagen med nye barn og foreldre. Tone Rebbestad reflketerer rundt hvordan barnehagen håndterer denne perioden.

Les mer >>

Skjema for registrering av søkere - barnehageplass

Et enkelt og nyttig skjema for å holde oversikt over søkere til barnehageplass. Listen kan sorteres etter alle kategorier og er søkbar.

Les mer >>

Skjema for opplysninger fra foreldre

Her finner du et skjema for opplysninger om familien og tillatelser til diverse aktiviteter.

Les mer >>

Infeksjon ved start i barnehagen

Dette er et skriv som redegjør for ulike infeksjoner som er vanlig å få den første tiden i barnehagen.

Les mer >>

Ny i barnehagen

Det er ikke alltid like greit å være tre år og møte barnehagen for første gang. Det er mye nytt og mye man er usikker på.

Les mer >>