Barnehageforum Verktøy

Mobbing i barnehagen

KURS: Over en periode på 4 - 6 uker

...

Kurset er utviklet av Mai Brit Helgesen i samarbeid med Barnehageforum.
I ny Rammeplan for barnehagen er mobbebegrepet innført: «Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.» Hensikten med dette kurset er å utvikle en felles kompetanse til å forebygge mobbing og bygge opp trygge fellesskap for alle barn.

Stockholm-icons / General / Settings-1 Created with Sketch.

Om kurset

Dette kurset har fokus på mobbing som et sosialt fenomen – et gruppefenomen. Hovedmål med kurset er å utvikle:

  • kunnskap om mobbing
  • ferdigheter til å oppdage og iverksette tiltak
  • kompetanse til å skape gode og trygge fellesskap for alle barn

Stockholm-icons / Layout / Layout-arrange Created with Sketch.

Gjennomføring

Kurset går over en periode på 4-6 uker, og består av fire deler: Personalmøter, avdelingsmøter, individuelt arbeid og mellomarbeid.

Når perioden er gjennomført skal barnehagen inneha den nødvendige kompetansen til å jobbe videre med mobbing og mobberelaterte utfordringer i hverdagen på en slik måte at dette både kan unngås og løses raskt dersom det skulle oppstå.

Stockholm-icons / Code / Code Created with Sketch.

Organisering

Kurset organiseres som et prosjekt og består av felles samlinger for hele barnehagen og samlinger på avdelingene/basene. Fellessamlingen skal være en start og en avslutning av kurset. Arbeidet på avdelingene/basene knyttes til analyse og drøfting av konkrete case fra det daglige arbeidet med barn i barnehagen, og teoristudier. Før hver enkelt samling skal deltakerne gjøre et mellomarbeid som består av observasjoner, lese litteratur og å se en kort videoforelesning. (Se video nedenfor)

Filmer:

 
leksjon2
 
leksjon2
 
leksjon3
 

Mobbing i barnehagen
Vi er stolte av å samarbeide med Mai Brit Helgesen

Mai Brit Helgesen er en av de fremste fagpersonene på temaet Mobbing i barnehagen

...

Mai Brit Helgesen

Mai Brit Helgesen er førstelektor i pedagogikk ved UiT, Norges arktiske universitet, campus Alta. Hun har skrevet flere bøker, blant annet "Mobbing i barnehagen"

Våre medlemmer er våre beste støttespillere

Vi liker ikke å skryte, men vi hører på hva medlemmene av Barnehageforum etterspør. I tillegg til norges desidert største database med fagartikler utvikler vi stadig flere komplette verktøy du kan bruke i din barnehage!

Relaterte artikler

I vår artikkeldatabase har i flere artikler som passer til dette verktøyet