Hvordan den voksne bruker sin kompetanse og hva barna lærer

Artikkelen setter fokus på hvordan den voksne bruker sin kompetanse i møte med barn og reflektere over hvilke læreprosesser som aktiviseres

Les mer >>

Hvordan den voksne bruker sin kompetanse og hva barna lærer

Artikkelen setter fokus på hvordan den voksne bruker sin kompetanse i møte med barn og reflektere over hvilke læreprosesser som aktiviseres

Les mer >>

Snakk om bildet 4 - Samlingsstund

Disse to fotografiene danner grunnlag for en diskusjon om et viktig element i barnehagen: Samlingsstunden.

Les mer >>

Vår viktigste oppgave: Relasjonsarbeid i alle ledd

Trivselsregler. Delingskultur. "Alle med"-holdning. Dette er noen av de sentrale elementene i Sommerly barnehages grundige arbeid med relasjoner.

Les mer >>

Guide: Slik møter du gråten

Barn skal få lov til å være lei seg. Og de skal få bekreftet følelsen av å være lei seg. Men hvordan gjør man det? Hva sier man? Og hvordan hjelper man barnet videre?

Les mer >>

Gode relasjoner starter med de voksne

Barns trivsel er de voksnes ansvar. Et godt barnehagemiljø starter med gode relasjoner de voksne imellom.

Les mer >>

Gråt hører med til løsrivelsen

Gråten er et utløp for følelser, og er helt naturlig når ettåringen får snudd opp-ned på tilværelsen sin, mener Kathrine M. Fagereng.

Les mer >>

Voksenpersoner med god omsorgsevne

Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?

Les mer >>

Samtalemetodikk del 3: Når foreldre ikke bryr seg om sitt barn

“Hva skal man gjøre når foreldrene ikke bryr seg om sitt barn?”

Les mer >>