Samtalemetodikk del 2: Lojalitetskonflikter og metabudskap

Barn merker fort hvis det finnes et underliggende budskap, selv når det ikke uttalles

Les mer >>

Trygghet det viktigste i tilvenningen

Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.

Les mer >>

Redd - Følelsesskolen del 3

Denne gang er det følelsen Redd som blir presentert i Følelsesskolen

Les mer >>

Å lese om forelskelse

Voksne i barnehagen er bindeleddet mellom bildeboken og barnet. Leser vi slik at barnet inviteres til å være meddikter, stimulerer vi barnets utvikling og gir gode leseopplevelser.

Les mer >>

Hva er omsorg i praksis?

Som omsorgspersoner kan vi ha mange gode tanker om hva omsorg er og gode intensjoner bak de valgene vi tar, men det er først når vi tar inn over oss vår væremåte og hvordan vi påvirker det barnet vi har rett foran oss at vi virkelig kan forstå omsorgens kraft.

Les mer >>

Kjeft i barnehagen

Barn som har det vanskelig får mest kjeft i barnehagen

Les mer >>

Den usynlige omsorgen

I denne artikkelen skildrer Merete Mortensen omsorgen mellom de yngste barna i barnehagen.

Les mer >>

Utfordringer i foreldresamarbeidet

"Du må si til mamma at det ikke er lov til å ha med Pizza i matboksen"

Les mer >>

Mellom kjeft og kjærlighet del 2

Hva gjør man når voksne utvikler positive følelser for noen barn og negative for andre?

Les mer >>