Barnehageforum - Nytt verktøy! Aktive foreldremøter i barnehagen

Muligheter og metoder

Et foreldremøte kan være så mye forskjellig, men barna er alltid målet. Foreldre og barnehage har samme mål, nemlig at barna skal ha gode opplevelser og erfaringer i barnehagen. Hensikten med foreldremøter er å styrke barns utvikling og mestring, lek og læring. Derfor er det også viktig at foreldre og barnehage har god kontakt og samspiller tett.

Nytt verktøyI uke 38 lanseres vårt nye verktøy om "aktive foreldremøter". I samarbeid med Sigurd Aukland har vi denne gang laget et verktøy som skal inspirere deg til å lage gode fruktbare foreldremøter i barnehagen. 

Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage er lettere å utvikle dersom parter kjenner hverandre. Det er lettere å ta kontakt med noen vi kjenner. Det gjør det også lettere å drøfte felles utfordringer. Det er nødvendigvis ikke slik at alle skal være enige om alt, men at ulike oppfatninger og roller respekteres slik at det skapes løsninger som er til det beste for barna.  

Gode foreldremøter kan derfor gi muligheter både til

  • å bli kjent og knytte kontakter
  • å gi og få informasjon
  • å lære mer om aktuelle temaer
  • å gruble sammen for å finne løsninger

Foreldremøter arrangeres for barnas del og blir arrangert til barns beste. Målet er barna, foreldre og personale er midler. Å ha fokus for eksempel på «foreldres oppdragerstil» er selvsagt viktig, men det er helt nødvendig å relatere også slike «voksen-tema» til barns lek og læring, mestring og trivsel.

Derfor er det viktig at foreldremøter primært handler om barnas liv, barnas utvikling og barnas barnehage. Gode foreldremøter setter barnas situasjon, deres behov og deres muligheter på agendaen. Mulighetene er mange.  Det er barna det gjelder!

Tidligere var gjerne «barneoppdragelse» et område for eksperter. Rådene var gjerne normative (jfr begrepsbruk som «å være lydig»). Rådene var tilpasset en annen tid og et annet samfunn. Nå er det aksept for at barn er forskjellige, for at familier er forskjellige og for at det finnes ulike retninger for «barneoppdragelse». Vi lever i et åpent og pluralistisk samfunn. Familier er forskjellige. Verdier og prioriteringer er også veldig forskjellige.

Foreldre har derfor stadig behov for gode råd. Og trolig er dette behovet økende. Og selv om det forventes at de skal være eksperter på sine egne barn, er mange foreldre usikre. Barnehagen blir derfor en viktig arena for læring av grunnleggende modeller for barns utvikling, for ulike foreldreroller og for drøfting av muligheter og alternativer. Barnehagens foreldremøter er derfor en viktig arena for input og for erfaringsutveksling.