Barnehageforum - Konflikter mellom barn

- En ressurs for barn og voksne

"Konflikt" er et negativt ladet begrep. Vi liker verken ordet eller innholdet. Konflikter mellom barn i barnehagen kan virke ekstra slitsomt, fordi det gjerne er de voksne som må ordne opp. Sondre Bjaberg, pedagogisk leder i Nordpolen FUS barnehage i Oslo, mener vi må endre både tenking og handlemåter - og at konfliktene kan føre noe godt med seg, for voksne og barn.
 
kurs: Hva kan konfliktene lære oss - og barna? Konflikter mellom barn er ikke til å unngå i barnehagen, men hvordan gjøre konfliktene til en ressurs? I dette kveldskurset gir Sondre Bjaberg konkrete tips til hvordan vi kan endre vårt syn på konflikter i barnehagen. Og hvordan kan ansatte håndtere konflikter mellom barn på en bedre måte? 
Kurs i Oslo og Arendal i november. Les mer og meld deg på! 

   – Konflikter er ikke nødvendigvis noe negativt. Konflikter er bra! Det vil alltid være konflikter, og de gir oss mange muligheter. Det er for eksempel i konflikter, der barna er på sitt mest sårbare, at vi virkelig kan skape tette og nære bånd mellom barn og voksne, mener Sondre.
 
Hvorfor blir det ofte så krevende for voksne når det oppstår konflikter mellom barna? Sondre Bjaberg tror mye av det handler om at de ansatte i barnehagen ikke tar tak i selve konflikten, men er for opptatt av å løse den. Og løse den raskt.
 
– De voksne er veldig ofte opptatt av å finne ut hvem som hadde skyld i at konflikten oppstod. Hvem gjorde hva? Og når synderen er avslørt, må han eller hun si "unnskyld", den forurettede får sin rett, og så er det liksom løst. Alternativt, når man ikke finner ut av det med én gang, så tar den voksne gjerne leken det var diskusjon om, setter den på et høyt skap, og ferdig med det. Men dette fungerer jo ikke! Konflikten er ikke løst, og ingen av barna har lært noe av den.
 
At det blir slik, kan handle om flere ting, mener Sondre. Det kan handle om at dette er kjappe og lettvinte løsninger. Eller det kan handle om at vi voksne har en innbygget angst for konflikter og vil ha dem unna vei så snart som mulig. Men i virkeligheten er det faktisk slik at man kan snu konfliktene til noe positivt, og få mye ut av dem, mener han.
 
– Man må ta seg tid. Tid til å lytte til barna. Tid til å være nøytral. Tid til å snakke om hva vi kan gjøre nå, når det først er blitt slik. En konflikt gir jo masse muligheter. Mulighet til å finne andre løsninger, mulighet for å være kreativ, mulighet for samarbeid, for nærhet, for forståelse. Det er mye vi kan lære gjennom en konflikt.
 
Når barn er i konflikt, er de sårbare. Og det er når barn er sårbare at de trenger oss mest, minner Sondre om. Da må vi ikke støte dem bort og gi dem skyldfølelse.
 
– Jeg har hørt voksne som i en slik situasjon sier "nå kjenner jeg deg ikke igjen". Det er jo helt ille for barnet. Den voksne kjenner meg ikke når jeg trenger det mest! Jeg har erfart at de barna som oftest er i konflikter, er de barna som knytter seg mest til deg. Det er de barna du får det tetteste og beste forholdet til. Det er de som kommer bort til deg når de går i 4.klasse og husker deg fordi dere knyttet bånd rundt noe som var vanskelig.
 
– Det er derfor vi ikke må velge de kjappe og lettvinte løsningene, men ta oss tid og bruke konfliktene til noe positivt, sier Sondre Bjaberg.