Barnehageforum - Den voksne har 100 prosent ansvar for relasjonen med barn