Den viktige overgangen

Eksempel på kommunale planer for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Les mer >>

På vei mot en likestilt barnehage

Sluttrapport fra Handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004–2007

Les mer >>

Barns rett til medbestemmelse - vi vil være med

Les her hvilke tanker en førsteklassestudent gjør seg om barn og medbestemmelse

Les mer >>

Den som intet våger intet vinner!

Bråtveit barnehage var en av barnehagene som fikk tildelt Barnehageforums stipend i 2009. Her gir de et lite innblikk i hvorfor

Les mer >>

Barns delaktighet i det fysiske rommet

Det fysiske rommet spiller en viktig rolle for barn i barnehagen.

Les mer >>

Har førskolelærerutdanningen et tydelig danningsperspektiv?

Med bakgrunn i endringene i barnehagelovens formålsparagraf diskuterer Marianne Werner her begrepet danning og den funksjonen dette har i praksisfeltet og førskolelærerutdanningen.

Les mer >>

Barns medvirkning - En pedagogisk praksis

Å gi barn medvirkning i barnehagen er ikke det samme som å la barna velge fritt og la dem gjøre som de vil.

Les mer >>

Barns rett til medvirkning

Er det slik at barn opplever reell medvirkning i sin hverdag? På hvilke områder får barn påvirke og på hvilke områder slipper de ikke til? Og ikke minst: På hvilke områder burde barn slippe til?

Les mer >>

Vi vet noe de ikke vet

Denne teksten er til deg, kjære kollega, og til alle andre som noensinne har opplevd å bli møtt på en pussig måte, når de forteller at jobben deres er å være sammen med barn.

Les mer >>