Dette heftet handler om antirasistisk arbeid i barnehagen.

I dette heftet står fire begrep sentralt: Likestilling solidaritet, åpenhet og frihet. Å arbeide antirasistisk i barnehagen betyr å ta disse begrepene på alvor.

Et overordnet mål for barnehagen er at den skal bidra til å styrke barnets identitet både som individ og samfunnsborger, formidle grunnleggende kunnskap og forberede barna til å møte framtidas oppgaver og utfordringer. Dette er mål som gjelder alle barn i barnehagen.

Forfatteren av dette heftet, Astrid Øygarden Mjelve, har lang fartstid som førskolelærer i barnehage. Det er erfaringer fra egen barnehagehverdag som ligger til grunn for hennes engasjement når det gjelder antirasistisk arbeid. Dette heftet bekrefter også at antirasistisk arbeid ikke kan starte tidlig nok.

Det er et viktig hefte du nå holder i hånden. Viktig fordi innholdet dreier seg om noe helt fundamentalt: Det å arbeide med barn. Vårt håp er at heftet kan  bidra til inspirasjon, motivasjon og engasjement rundt i barnehagene.

Barne- og familiedepartementet, november 1994.
Foreldreveiledningsprosjektet

Vår 2004 deltok Bydel Grorud i et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Barne - og Familiedepartementet og ICDP Norge - kalt Foreldre veilednings prosjektet. ICDP for omsorgsgivere med etnisk minoritetsbakgrunn.

Les mer >>

Suverene Zeinab

Det har kommet ei ny jente til barnehagen. Hun har flotte fletter og fin kjole. Hun har en stille mamma som skjuler seg bak slør.

Les mer >>

Barnehagen som flerkulturell arena

Dette er en semesteroppgave som er skrevet i Påbygningsstudie i ”Flerkulturell forståelse”, Høgskolen i Oslo 2001 av Katrine Giæver.

Les mer >>

Huskeregler ved språktrening

Arbeidet med tospråklig barn i barnehagen er givende og spennende. For å hjelpe dem med språktrening finnes det en del nyttig ting å huske på.

Les mer >>

Mangfold i Barnehagen - 2

I del 2 av serien Mangfold i barnehagen, diskurerer forfatteren hva som skjer når ikke-vestlige minoriteter blir sett på som gruppe og ikke individer.

Les mer >>

Vikar informasjon om tospråklige barn

Hvordan bør vi forholde oss til tosprklige barn som er i ferd med å lære norsk? Her er et godt informasjonsskriv til vikarer og ansatte.

Les mer >>

Antirasistisk arbeid i barnehagen

Dette heftet handler om antirasistisk arbeid i barnehagen.

Les mer >>

Habibi

Vi kan ikke forvente at barna skal forstå norsk bare vi overøser dem med norske ord. Vi trenger mellomledd, bindeledd, broer mellom språkene. I vår barnehage er Aya og Naima slike broer.

Les mer >>

Hør på maken - tospråklig assistanse i barnehagen

I dette heftet viser forfatteren hvilke muligheter barnehagene har for å tilrettelegge arbeide for tospråklig assistanse i barnehagen.

Les mer >>