Barnehageforum - Antirasistisk arbeid i barnehagen

Dette heftet handler om antirasistisk arbeid i barnehagen.

I dette heftet står fire begrep sentralt: Likestilling solidaritet, åpenhet og frihet. Å arbeide antirasistisk i barnehagen betyr å ta disse begrepene på alvor.

Et overordnet mål for barnehagen er at den skal bidra til å styrke barnets identitet både som individ og samfunnsborger, formidle grunnleggende kunnskap og forberede barna til å møte framtidas oppgaver og utfordringer. Dette er mål som gjelder alle barn i barnehagen.

Forfatteren av dette heftet, Astrid Øygarden Mjelve, har lang fartstid som førskolelærer i barnehage. Det er erfaringer fra egen barnehagehverdag som ligger til grunn for hennes engasjement når det gjelder antirasistisk arbeid. Dette heftet bekrefter også at antirasistisk arbeid ikke kan starte tidlig nok.

Det er et viktig hefte du nå holder i hånden. Viktig fordi innholdet dreier seg om noe helt fundamentalt: Det å arbeide med barn. Vårt håp er at heftet kan  bidra til inspirasjon, motivasjon og engasjement rundt i barnehagene.

Barne- og familiedepartementet, november 1994.