HVOR GÅR GRENSEN? Utdrag fra en årsplan

Noen tanker om det som skjer i skjæringspunktet mellom oppdragelse, danning og barns medvirkning.

Les mer >>

Ulike læringssyn

Hvilket læringssyn har du? Er du bevisst ditt eget syn? Les artikkelen og du blir kanskje klokere på det.

Les mer >>

Skal vi vektlegge vennskap i barnehagen?

Nesten alle barnehager skriver i sine årsplaner at de vil vektlegge vennskap. Det står også i rammeplanen at barn skal få anledning til å få venner i barnehagen. Jeg har i mange år vært talskvinne for at vennskap er viktig – også for små barn. Hva er det som gjør at jeg nå har begynt å tvile?

Les mer >>

Lek og læring ingen motsetning

Lek og læring skal gå hånd i hånd sier Ivy Schousboe

Les mer >>

En helhetspedagogisk forståelse av lek

Lek er kjernen i pedagogikken i våre barnehager. I hvilken grad har personalet et felles begrepsapparat for å jobbe med leken?

Les mer >>

Lærer du av dine feil?

En forskningsrapport fra Nederland viser at små barn ikke lærer av egne feil. Hva betyr det for barnehagepedagogikken?

Les mer >>

Sånn kan du hjelpe leken videre

Leken har en verdi i seg selv og skal være en gjennomgående del av barnehagenes tilbud i Danmark.

Les mer >>

Cobra

Vår leketøyekspert har sett nærmere på et spennende verktøy, som er en blanding av en elektronisk lupe og et mikroskop

Les mer >>

Samlingsstunden – hva er den til for?

Hvorfor har vi samlingsstund? Planlegges de grundig eller rasker man med seg en bok fem minutter før?

Les mer >>