Barnehageforum - Vennskap
...

Nei, alle kan ikke være med å leke

Sondre og Trond snakker om atkomststrategier som barn bruker for å komme inn i lek. William Corsaro har nøye kartlagt disse, og de er mangfoldige og virker i ulik grad. Alle kan ikke alltid være med, fordi barna eier sin lek. Derfor må vi voksne sette oss inn i disse atkomststrategiene og veilede de barna som ikke helt får det til.

Vennskap vokser fram av trygghet

Ikke stress om barnet er mer eller mindre sosialt enn deg - det kommer til å endre seg mye i årene fremover, i følge psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery.

Vennskap mellom barn i barnehagen

Anne Greve sin bok ser på barns vennskapsrelasjoner slik de kan komme til uttrykk i en hverdagslig, pedagogisk kontekst i på en avdeling i en norsk barnehage

Vil du være vennen min?

Utallige lesere kjenner Lille Hare Hasselbrun fra klassikeren «Gjett hvor glad jeg er i deg». Endelig er han tilbake.
Lille Hare Hasselbrun var på utforskning og kom etter hvert til Himmelfjell. Der fant han litt av en overraskelse i lyngen! En nydelig bok om vennskap.

Samtaleverktøy om mobbing, vennskap og fellesskap

Filosofer dere frem til gode tanker rundt mobbing, vennskap og samhold!

Vennskap

Barns vennskap har de siste årene vært gjenstand for økt forskningsmessig oppmerksomhet internasjonalt.