Her presenteres et temaarbeid som har til hensikt å bevisstgjøre barna omkring hvordan en butikk fungerer, både fra kundens og butikkens perspektiv.

Denne artikkelen er kun åpen for medlemmer Barnehageforum.

For å lese hele artikkelen må du logge inn (øverst til høyre i menyen).
Dersom du ikke er medlem må du melde deg inn for å få full tilgang.

Barns utvikling - Ettåringen

Det å ha en viss forståelse for hva barn er i stand til ut fra alder er viktig. Samtidig modnes og utvikles barn individuelt og overdreven generalisering blir galt.

Les mer >>

Tidlig innsats forebygger atferdsvansker

En barnehage med dårlig struktur, orden og innhold, kan bidra til atferdsvansker hos førskolebarn

Les mer >>

Kreativitet er ikke en evne

Når vi får en ide eller er kreative, hva er det egentlig som skjer?

Les mer >>

Dukkelek og legolek i samme rom?

Bidrar barnehagen til å opprettholde tradisjonelle kjønnsrollemønster ved å dele såkalte gutte- og jenteleker i forskjellige kroker eller rom?

Les mer >>

Barn tenker annerledes enn oss voksne

Barns sosiale verden er oftest utviklet før de møter mer formelle matematiske problemer.

Les mer >>

PISA forandret norsk skole – står barnehagen for tur?

"PISA er historien om hvordan internasjonale sammenlikninger har globalisert utdanningspolitikken, noe vi tidlige har oppfattet som landenes eget anliggende"

Les mer >>

Man arver ikke sine foreldres problemer!

I Danmark har vi vennet oss til å lete etter forklaringer på menneskers atferd i deres oppvekst. Men vi risikerer å stemple barn når vi antyder at de arver sine sosiale forhold etter foreldrenes utdanningsnivå, sier sosiolog Morten Ejrnæs.

Les mer >>

De små, men viktige øyeblikkene

Medvirkning for de yngste barna i barnehagen

Les mer >>

Sånn kan du hjelpe leken videre

Leken har en verdi i seg selv og skal være en gjennomgående del av barnehagenes tilbud i Danmark.

Les mer >>