Barnehagefolk har snakket med Mona Renolen og Marion Arntzen om kjønnsmangfold og hvordan ansatte i barnehagen kan jobbe for at barn ikke skal begrenses av tradisjonelle kjønnsnormer.