Redaktør Birgitte Fjørtoft snakker med førstelektor på OsloMet, Bente Fønnebø om prioritering av tid, "stoppe-opp-tid" og kunstfagenes rolle i barnehagen.