Redaktør Birgitte Fjørtoft snakker med Elisabeth Walsøe Lehn og Silje Vold om barnehagers arbeid med kropp, grenser og barns seksualitet. Hvordan kan ansatte jobbe målrettet med disse temaene og hvordan henger dette sammen med forebygging og avdekking av seksuelle overgrep?