Tid for nye foreldre

Barnehagene tar i mot mengder med nye barn og foreldre i disse dager. Hvordan har vi forberedt foreldrene på barnehagestarten?

Les mer >>

Om kunst- og kulturformidling i barnehagen

Hvilken tradisjon har man i norske barnehager for kunst og kulturformidling? Hva mener vi med formidling av kunst og kultur?

Les mer >>

Hva er lurt og hva er lov? - (artikkel 2)

Når barn er med og publiserer bilder eller tekst fra barnehagehverdagen på barnehagens nettside eller i sosiale medier, får de konkret erfaring med å dele noe de er opptatt av med andre via Internett.

Les mer >>

Anbefalt app

Spennende og fargerike vrimletegninger ført i pennen av Kari Grosmann

Les mer >>

Utviklingssamtale med foreldrene - kommunikasjon på ulike plan

Vær bevisst på den makten som ligger i språket når du skal ha samtaler med foreldrene.

Les mer >>

I samarbeid og forståelse for barnas beste

I denne artikkelen har jeg valgt å se på noen sentrale utfordringer knyttet til samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem

Les mer >>

Barn, døden og sorg

Denne oppgaven handler om barn og sorg i forbindelse med dødsfall og litt om jenters og gutters reaksjoner under en sorgprosess, og hvordan imøtekomme de.

Les mer >>

Musikk og små barn

Les dette essayet og bli inspirert til musikalske sprell i barnehagen!

Les mer >>

Bærekraftig utvikling et verdiperspektiv også i forming?

Bærekraftig utvikling er noe som vi alle er mer eller mindre opptatt av. Men hva betyr egentlig bærekraftig utvikling?

Les mer >>