Om ledelse og klovneri

Har lederrollen mye til felles med det å være klovn?

Les mer >>

Læringsledelse i praksis

Barnehagen er med på å utdanne sine egne ledere gjennom praksisstudiet. Hvilke rollemodeller og læringsprosesser som møter studentene gjennom praksisstudiet får betydning for hvilke ledere barnehagen får.

Les mer >>

Gode råd til deg som vurderer å bli leder

Drømmer du om å bli leder, eller går du med en "leder i magen"?

Les mer >>

– Vi overvurderer individet og undervurderer gruppen

Det meste og det beste blir gjort av grupper, ikke individer. Også når det gjelder ledelse. Er det ikke rart hvor lite oppmerksomhet vi gir ledergruppene da? spør Erik Slinning.

Les mer >>

Hjelp de nye lederne på vei

Praktiske startproblemer, kollegial ensomhet og uklar autoritet bidrar til å gjøre den første tiden som leder vanskelig

Les mer >>

Å lede innover

Idealet er ikke den heroiske, dirigerende lederen. Idealet er en leder som involverer, redigerer prosesser og distribuerer makt og ansvar.

Les mer >>

Ledelse er også å være i opprør!

«Opprørets muskel er en god muskel», skriver forfatteren Torvald Steen. Han er ikke den eneste som peker på at opprør kan være en sunn og kreativ prosess som kan føre til forbedringer og nye muligheter.

Les mer >>

STYRING OG KONTROLL – ELLER TILLIT?

Hva sier forskningen om hva som er mest effektivt?

Les mer >>

Hva karakteriserer dårlige ledere?

En stor amerikansk undersøkelse har identifisert de mest vanlige karaktertrekk hos dårlige ledere

Les mer >>