Barnehageforum - Dette er god ledelse

En undersøkelse gjennomført av Væksthus for ledelse har identifisert hva medarbeidere mener kjennetegner en god leder

Et godt samspill mellom leder og medarbeider handler blant annet om at de kjenner hverandres forventninger til god ledelse. Undersøkelsen fra Væksthus for ledelse bygger på grundige intervjuer med grupper av medarbeidere i ni forskjellige kommunale og regionale arbeidsplasser og deres ledere. 

Dette er det medarbeiderne drømmer om at du som leder bør kunne gi:
 
 1. Lederen setter tydelige rammer 
  Medarbeiderne ønsker at lederen er tydelige på både kjerneoppgavene og daglig oppgaveløsning, slik at aller vet hva de skal gjøre og hvorfor. Lederen skal kunne forklare de økonomiske rammer på området, slik at medarbeiderne forstår bakgrunnen for deres arbeidsvilkår. Så må lederen kunne oversette forandringer og nye tiltak slik at de vir mening i medarbeidernes hverdag. 
   
 2. Lederen lytter og involverer medarbeiderne Lederen må gjøre det tydelig hva medarbeiderne har påvirkning på og hva som ikke noe poeng å diskutere. Lederen skal lytte til medarbeidernes bekymringer, synspunkter og ideer – selv om de ikke alltid er tenkt helt ferdig. Lederen må vise at hun tar medarbeidernes argumenter på alvor og er åpen for å bli utfordret på sine egne synspunkter.  

  Selv om vi ikke alltid får medhold, opplever vi å bli hørt. Vi møter forståelse og får en god forklaring på hvordan landet ligger. Vi kan komme med alt, stort og smått uten at ledelsen blir sur. Vi er vant til å bli tatt alvorlig.

 3. Lederen viser tillit og bakker opp sine medarbeidere. Lederen skal delegere oppgaver og ansvar i forventninger om at aller gjør sitt beste. Hun skal følge engasjert med i medarbeidernes arbeide – uten å gripe unødig inn eller kontrollere det i detaljer. Det er også viktig for medarbeiderne at lederen bakker opp om de beslutninger de selv fatter, men også hjelper dem med å lære av prosessen.  
   
 4. Lederen hjelper medarbeiderne med å løse problemet En god leder lar ikke medarbeiderne stå alene med et kritisk problem, som de ikke klarer å håndtere. Lederen hjelper dem med å prioritere de viktigste utfordringene og hjelper med å finne de riktige løsningene. Når det er nødvendig, går lederen selv aktivt inn i en oppgave for å avlaste eller støtte. Ut over det må lederen effektivt bringe saker videre i ledersystemet slik at de kan bli avklart på riktig sted.  
   
 5. Lederen ser, utnytter og utvikler medarbeidernes sterke sider Lederen har oversikt over hvilke oppgaver og funksjoner den enkelte er god til og liker, og fordeler oppgaver og ansvarsområder på en måte som medarbeiderne opplever som rettferdige. Lederen har blikk for den enkelte medarbeideres sterke og svake sider og har ideer til hvordan de kan utvikle seg. I tillegg oppmuntrer og utfordrer hun medarbeiderne til å prøve ut nye ting – noen ganger før de selv tror at de er klar for det. 

   
   
 6. Lederen viser omsorg for medarbeidere som har det vanskelig En god leder skaper trygghet om at alle kan risikere å få en periode hvor de ha behov for at det tas særlig hensyn til dem i hverdagen. Lederen viser empati og medmenneskelighet når medarbeiderne innvier dem i deres personlige problemer. Hun tar tegn på stress alvorlig og sørger for at det blir satt inn tiltak for å endre situasjonen. Lederen søker etter å finne fleksible løsninger som både avlaster den enkelte og som samtidig kan forenes med den daglige oppgaveløsningen. 
   
 7. Lederen insisterer på og bidrar til en god omgangstone Lederen går etter målet, argumenterer saklig og lar ikke uenighet sette seg som nag. Hun gir ærlig og konstruktiv feedback hvis det er noe hun ikke er fornøyd med. Hun setter god og ryddig kommunikasjon på dagsorden slik at det blir skapt felles regler og kultur på området. Lederen uttrykker selv en respektfull og direkte kommunikasjon hvor man snakker åpent innbyrdes i stedet for bak hverandres rygg.

Å se sammen med barn

Å sette ord på det vi gjør er ikke bare en måte å fortelle andre hva vi har gjort. Det er også en måte å klargjøre egne tanker, og det hjelper oss å forstå.

Les mer >>

Det viktigste er å få leke

Lek er barns primære arena for å uttrykke seg selv

Les mer >>

Samlingsstunden – fra kjedelig til magisk

"Kjedelig!" "Vi må sitte stille på benken i garderoben, selv om vi ikke vil det!"

Les mer >>

Barn og voksne i balanse - nøkler til livsmestring i barnehagen

Balanse mellom aktivitet og hvile er grunnleggende menneskelige behov. I vår tid fylles pauser og mellomrom opp med blant annet elektronisk aktivitet

Les mer >>

Følelsesskolen: Flere verktøy til følelsen Redd

Morsomme leker og øvelser for å bli kjent med redselen og usikkerheten hos seg selv

Les mer >>

Slik blir du en inneffektiv sjef

Å være effektiv er en dyd som den perfekte leder behersker. Hvis du er den perfekte leder trenger du ikke å lese mer.

Les mer >>

Kultur for lesing

Kultur for lesing i barnehagen handler for mange av oss om hvordan lesing er tatt opp som tema i planer som gjelder for barnehagen.

Les mer >>

Følelsesskolen flere verktøy til følelsen lei seg

Etter den første introduksjonen med samtaler og enkle øvelser omkring følelsen lei seg, er det nå klart til å fortsette med følgende leker og øvelser.

Les mer >>

Samlingsstunden - til glede eller besvær?

De yngste barna blir ofte introdusert for samlingsstunden slik den gjennomføres med de eldre barna i barnehagen. Barna blir dermed utsatt for en kroppslig disiplinering og barns medvirkning kommer i bakgrunnen av dette.

Les mer >>