Barnehageforum - Snakk om bildet 4 - Samlingsstund

Disse to fotografiene danner grunnlag for en diskusjon om et viktig element i barnehagen: Samlingsstunden.

Samlingsstund er en begivenhet i barnehagehverdagen som både er elsket og hatet av barn og voksne. Kunsten å skape et øyeblikk som engasjerer krever øvelse, og ikke alle blir mester. Er det kanskje likevel noen grep vi kan gjøre med vår egen arbeidsform, som vil gjøre samlingsstunden spennende for både barn og voksne?


Oppgaver til bildet

1. Bruk noen minutter på å skrive ned hva dere umiddelbart tenker når dere ser bildet, en og en. Er det elementer i bildet som vekker noe i deg?

2. Hver enkelt legger frem sine refleksjoner knyttet til bildet. Gruppa kommenterer.


3. Diskuter i gruppa:
- Hvordan tror dere barna på bildet opplever denne samlingsstunden?
- Hvilke elementer tenker dere (kan) bidra(r) til å gjøre denne situasjonen til en god situasjon for både barn og voksne?
- Hvilke normer eller diskurser om barn og voksne kan bildet sies å representere eller bryte med?
- Dersom dere skulle evaluert en samlingsstund, hvordan ville dere gjort det?Begynnende regneferdigheter

Hvordan kan man støtte de yngste barnas gryende forståelse for matematiske begreper?

Les mer >>

Redd - Følelsesskolen del 3

Denne gang er det følelsen Redd som blir presentert i Følelsesskolen

Les mer >>

Samlingsstunden – fra kjedelig til magisk

"Kjedelig!" "Vi må sitte stille på benken i garderoben, selv om vi ikke vil det!"

Les mer >>

Dette er god ledelse

En undersøkelse gjennomført av Væksthus for ledelse har identifisert hva medarbeidere mener kjennetegner en god leder

Les mer >>

Følelsesskolen: Flere verktøy til følelsen Redd

Morsomme leker og øvelser for å bli kjent med redselen og usikkerheten hos seg selv

Les mer >>

Kultur for lesing

Kultur for lesing i barnehagen handler for mange av oss om hvordan lesing er tatt opp som tema i planer som gjelder for barnehagen.

Les mer >>

Alt blir bra - Hvordan samtaler vi med barn om korona?

Barna er tilbake i barnehagen og har ulike behov for å snakke om og forstå hva som har skjedd og skjer under koronapandemien. Vi har snakket med pedagogisk leder Lise Ones og Professor Jon-Håkon Schultz om nettopp dette.

Les mer >>

Barn og voksne i balanse - nøkler til livsmestring i barnehagen

Balanse mellom aktivitet og hvile er grunnleggende menneskelige behov. I vår tid fylles pauser og mellomrom opp med blant annet elektronisk aktivitet

Les mer >>

Hvis jeg må spørre, bestemmer jeg da?

Dette er foredragsnotater fra Skoglundbarnehage. Bruk dem som diskusjonsgrunnlag og utgangspunkt for ideer.

Les mer >>