Barnehageforum - Snakk om bildet 4 - Samlingsstund

Disse to fotografiene danner grunnlag for en diskusjon om et viktig element i barnehagen: Samlingsstunden.

Samlingsstund er en begivenhet i barnehagehverdagen som både er elsket og hatet av barn og voksne. Kunsten å skape et øyeblikk som engasjerer krever øvelse, og ikke alle blir mester. Er det kanskje likevel noen grep vi kan gjøre med vår egen arbeidsform, som vil gjøre samlingsstunden spennende for både barn og voksne?


Oppgaver til bildet

1. Bruk noen minutter på å skrive ned hva dere umiddelbart tenker når dere ser bildet, en og en. Er det elementer i bildet som vekker noe i deg?

2. Hver enkelt legger frem sine refleksjoner knyttet til bildet. Gruppa kommenterer.


3. Diskuter i gruppa:
- Hvordan tror dere barna på bildet opplever denne samlingsstunden?
- Hvilke elementer tenker dere (kan) bidra(r) til å gjøre denne situasjonen til en god situasjon for både barn og voksne?
- Hvilke normer eller diskurser om barn og voksne kan bildet sies å representere eller bryte med?
- Dersom dere skulle evaluert en samlingsstund, hvordan ville dere gjort det?