Barnehageforum - Samlingsstunden – fra kjedelig til magisk

"Kjedelig!" "Vi må sitte stille på benken i garderoben, selv om vi ikke vil det!"

Samlingsstund kan være et ork. Eller til felles glede. – Heller én magisk og inspirerende samlingsstund i uka enn en rutinepreget og kjedelig hver dag, sier Trude Anette Brendeland. 
 
Samlingsstunden er en pedagogisk drømmesituasjon, mener Trude Anette Brendeland., og har holdt en rekke kurs om denne obligatoriske, av og til utskjelte, men også bejublede delen av barnehagens hverdag.– Da er barna samlet og timen som ligger foran oss er bare vår. Den kan fylles med alt det hjertet begjærer av musikk, eventyr og magiske øyeblikk, og dessuten av læring av både faglig, sosial og følelsesmessig karakter. Jeg elsker samlingsstunden! 
 
Brendeland har tidligere skrevet boka Magiske samlingsstunder , og har holdt en rekke kurs om denne obligatoriske, av og til utskjelte, men også bejublede delen av barnehagens hverdag. 
 
– I barnehagetradisjonen har mange hatt tro på samlingsstunden som pedagogisk virkemiddel for læring og utvikling for barna. Enkelte steder ligger det mye prestisje i å lage en vellykket samlingsstund, og mange har opplevd at evnen til å holde på barnegruppas oppmerksomhet har fungert som et mål på hvor "flink" man er i jobben sin. Men mange, meg selv inkludert, har i perioder opplevd samlingsstunden som en slitsom forpliktelse der det viktigste var å gjennomføre uten for mye uro og tap av oppmerksomhet, men der verken barn eller voksne hadde gode opplevelser. Slik behøver det ikke å være, mener hun.
 

Rutine eller entusiasme

Dersom samlingsstunden er mer preget av rutine enn av glede og entusiasme, er det på tide å tenke nytt, mener Brendeland. Hvis barnehagen fortsatt praktiserer en stor samlingsstund hver dag med kalendertrekking, hva skal skje i dag, hvem er syk, en bok, litt sang og en avslutning – da kan det være lurt å se nærmere på innholdet.
 
– Innholdet i samlingsstundene er ofte alt for sprikende til at man greier å samle oppmerksomheten. Kanskje er det bedre med ulike typer møter og samlinger? Man kan for eksempel ha morgenmøter med praktisk informasjon, man kan ha språksprell-samlinger, man kan ha sang- og musikksamlinger, man kan ha prateklubb – og man kan i tillegg ha det jeg kaller magiske samlinger. Så ett av mine viktigste råd er: Del opp samlingsstunden. Ikke slik at det blir et tett møteprogram for barna, og man kan ikke ha alt på én dag, men variasjon og målrettet innhold er viktig.
 
– Når du snakker om "magiske samlingsstunder", hva handler det om?
– Jeg har opplevd barnehager der samlingsstundene brukes som et skattkammer hvor både barn og voksne finner opplevelser og nye tanker, der man er oppslukt av det som foregår, og der samlingsstunden er noe de gleder seg til. Da kan man oppleve de magiske øyeblikkene, eller den magiske stemningen, som jeg oppfordrer barnehagene til å strekke seg mot. Og for å komme dit, kan man benytte ulike hjelpemidler og teknikker, sier Brendeland.
 
– Det er også helt avgjørende hvilke signaler de voksne gir. Barn er svaært vare for voksnes følelser, og de merker raskt om vi voksne liker oss i samlingsstunden eller ikke. Derfor er det viktig å vise entusiasme, viktig å våge å ta litt av, viktig å nyte samlingen, og jobbe med å skape noe man selv trives i.
 

Fem viktige elementer

Den magiske samlingsstunden skal være et sted der kulturformidling og kulturelle uttrykk står i sentrum, og aller helst er knyttet til et tema, mener Brendeland. Selve hovedsamlingene skal være godt forberedt og inspirerende, og det holder gjerne med en eller to slike samlinger i uka. Og skal det bli gode, magiske samlinger, er det fem elementer og hjelpemidler hun vil fremheve:
 
Den magiske stemningen. Stemningen i et rom er grunnleggende for ethvert menneskes utvikling og læring. Stemningen kan skapes av menneskene som er i rommet, og av de fysiske omgivelsene. I den magiske samlingsstunden skal vi være bevisste på å skape god stemning – både med en anerkjennende tone mellom mennesker og med bevissthet om den estetiske dimensjonen i de fysiske omgivelsene.
 
Det magiske rommet. Det fysiske arealet samlingsstunden foregår i har stor betydning. Vi bruker for eksempel mer energi på å sile forstyrrende inntrykk når miljøet er fullt av visuell støy. Mindre rot og mer harmoni skaper psykisk ro slik at vi lettere kan holde fokus og konsentrasjon.
 
Den filosofiske holdningen. I den magiske samlingsstunden er det meningen at små og store skal tenke og filosofere sammen. Allerede når man trer inn i det magiske rommet kommer nysgjerrigheten krypende; "Dette er spennende. Hva skal skje? Hvem har glemt de svære syvmilsstøvlene i kroken? Hva er denne lukten? Hva får det oss til å tenke på?"
 
Dveling. Barn får mange inntrykk i dag. Veldig mange. I stedet for å pøse på med inntrykk, bør vi kanskje huske å ta det med ro, stoppe opp, kjenne etter, være ettertenksomme og skape rom for konsentrasjon. Ved å gi tid til dveling, gir man barna tid til å la inntrykk og informasjon synke inn.
 
Gjentakelse. Den mer praktiske fetteren av å dvele, er gjentakelsen. I gjentakelsen finnes gjenkjennelsesgleden og forventningen om at det samme skal skje en gang til. I gjentakelsen ligger også kimen til fantastiske læringsmuligheter. Og når gjentakelsene blir mange nok, er det duket for det beste ved det hele: Overraskelsesmomentet. Bruddet. At noe helt annet skjer...
 
I sine kurs om den magiske samlingsstunden gir Brendeland en rekke konkrete tips til hva som kan skape liv, innhold og god stemning i samlingsstunden. Men samtidig minner hun om at uansett ideer, hjelpemidler og effekter, i bunnen ligger alltid den voksnes holdning og innstilling. – Vis åpenlys begeistring! Vær bevisst på å skape god mellommenneskelig stemning. Sett pris på gode innlegg og kommentarer. Og husk at kommunikasjonen må baseres på anerkjennelse, på flere ja enn nei, og et oppriktig ønske om å ville hverandre vel, sier Trude Anette Brendeland. 
 

Alt blir bra - Hvordan samtaler vi med barn om korona?

Barna er tilbake i barnehagen og har ulike behov for å snakke om og forstå hva som har skjedd og skjer under koronapandemien. Vi har snakket med pedagogisk leder Lise Ones og Professor Jon-Håkon Schultz om nettopp dette.

Les mer >>

Samlingsstunden - til glede eller besvær?

De yngste barna blir ofte introdusert for samlingsstunden slik den gjennomføres med de eldre barna i barnehagen. Barna blir dermed utsatt for en kroppslig disiplinering og barns medvirkning kommer i bakgrunnen av dette.

Les mer >>

Det viktigste er å få leke

Lek er barns primære arena for å uttrykke seg selv

Les mer >>

Kultur for lesing

Kultur for lesing i barnehagen handler for mange av oss om hvordan lesing er tatt opp som tema i planer som gjelder for barnehagen.

Les mer >>

Begynnende regneferdigheter

Hvordan kan man støtte de yngste barnas gryende forståelse for matematiske begreper?

Les mer >>

Snakk om bildet 4 - Samlingsstund

Disse to fotografiene danner grunnlag for en diskusjon om et viktig element i barnehagen: Samlingsstunden.

Les mer >>

Følelsesskolen: Flere verktøy til følelsen Redd

Morsomme leker og øvelser for å bli kjent med redselen og usikkerheten hos seg selv

Les mer >>

Barn og voksne i balanse - nøkler til livsmestring i barnehagen

Balanse mellom aktivitet og hvile er grunnleggende menneskelige behov. I vår tid fylles pauser og mellomrom opp med blant annet elektronisk aktivitet

Les mer >>

Slik blir du en inneffektiv sjef

Å være effektiv er en dyd som den perfekte leder behersker. Hvis du er den perfekte leder trenger du ikke å lese mer.

Les mer >>