En kolibri gjør 80 vingeslag i sekundet, en svale gjør bare 5. Så hvem er best til å fly?

- Nesten alle ledere tar feil når de bedømmer sitt eget lederskap. Men det finnes håp. Alle kan endre sin adferd og bli bedre ledere, sier Simon Elvnäs.
 
Simon Elvnäs er forsker ved Kungliga Tekniska Högskolen i Stockholm. Som en del av sitt doktorgradsarbeid har han filmet flere hundre ledere i deres daglige virksomhet. Resultatene av studien er oppsiktsvekkende.
 
- Ledere leder ikke slik de tror de gjør. De tror at de coacher, men i virkeligheten driver de fleste med å gi instruksjoner. Når vi spør dem, svarer de fleste ledere at de bruker rundt 40 prosent av tiden sin på å gi tilbakemeldinger. Det som er tilfellet, er at de bruker bare rundt to prosent av tiden på å gi reelle tilbakemeldinger, sier Elvnäs.
 
Konferanse: lederens mange rollerMøt Simon Elvnäs på dagskonferansen i Oslo 19.november.

Hvordan håndtere stress og en (u)mulig lederrolle? Les mer og meld deg på konferansen 
 
Har tid nok Mange ledere hevder at de ikke har tilstrekkelig tid til å utøve den ledelsen de ønsker. Men problemet er ikke mangel på tid, mener Elvnäs, problemet er hva de bruker tiden til.
 
- En leder kan fortelle meg at hun ikke har tid til å følge opp medarbeiderne på hva de har gjort. Når jeg filmer henne, oppdager vi at ja, tiden er knapp, men den er der. Men hun bruker tiden feil.
 
Gjennom å studere lederne i sitt daglige virke, har han oppdaget at ledere hver dag forstyrres 30 ganger og får 100 spørsmål. Veldig mange av spørsmålene kommer fordi lederen var utydelig i utgangspunktet.
 
- Det er 500 spørsmål i uken som i all hovedsak kunne vært unngått om lederen ikke hadde vært så lite spesifikk i sine tilbakemeldinger, sier han.
 
De mange møtene Et stort antall møter er en viktig del av lederens arbeidsoppgaver. Men alt for mange møter avholdes på feil måte, mener Elvnäs.
 
- Lederen kan gjerne gå fra et møte med følelsen av at det har vært et effektivt møte og at de har fått utrettet mye. Men medarbeiderne kan ha oppfattet det helt annerledes. Mange kjenner seg forvirret over hva som egentlig er sagt, og for å få klarhet må de forstyrre sjefen med en hel del spørsmål i etterkant. Det er ikke effektivt, og det bidrar i tillegg til frustrasjon, fragmentering og stress.
 
Den vanligste feilen er at lederen tar utgangspunkt i seg selv. Han eller hun har tenkt ut en agenda ut fra sine egne behov, i stedet for å møte medarbeidernes behov.
 
- Gjør man det i stedet på riktig måte, og tar utgangspunkt i møtedeltakernes behov med en gang, da reduserer man møte tiden med det halve og slipper å bli forstyrret i ettertid.
 
Lederens oppgaver Elvnäs er svært tydelig på hva han selv mener er en leders oppgave. — Det er å etablere klare forventninger, vise oppmerksomhet underveis og gi tilbakemelding på det utførte arbeidet, sier han.
 
Ledere vet selv at dette er hva de skal gjøre. Men ledere er bare mennesker, og som mennesker flest gjør de heller det som er gøy enn det som er krevende.
 
- Det føles bedre å snakke i generelle vendinger enn å være spesifikk, så prater de i vei og tenker at nå har de utøvd lederskap. I virkeligheten har de bare skapt forvirring og usikkerhet, sier Elvnäs.
 
Simon Elvnäs er en av foredragsholderne under konferansen Lederens mange roller. Der vil han presentere resultatet av sin unike studie; en modell for et mer effektfullt lederskap basert på virksomhetens faktiske behov – der lederen i stedet for å gjøre mer av alt, gjør mindre – men gjør det riktig.