Medarbeidere motiveres ofte av at de selv kan ta beslutninger, og at de har frihet til å velge hvordan de vil løse oppgavene.

Dette krever at du som leder er tydelig omkring rammene for arbeidet, og at du kan gi klare svar på fire spørsmål.

 

1. Medarbeider: Hva er min rolle?

Medarbeiderne må ikke være i tvil om hva deres rolle er, og hva de skal levere på arbeidsplassen. Det er derfor din oppgave å være tydelig på hva den enkelte medarbeiders rolle og oppgaver er, og hva som forventes av dem.Det er en god ide å sette seg sammen med medarbeiderne og avklare oppgaver og roller. Det må presiseres for medarbeiderne hvilke oppgaver som skal prioriteres og hvor lang tid de har på å løse disse.

 

2. Medarbeider: Hvordan henger min rolle sammen med kjerneoppgavene i organisasjonen?

For at medarbeiderne skal kunne se sammenhengen mellom deres funksjon og kjerneoppgavene er det viktig at du skaper en rød tråd mellom medarbeidernes prioriteringer og arbeidet i den øvrige organisasjonen.

Medarbeiderne må ikke være i tvil om de skal velge løsning A eller B. Derfor må de kjenne til strategien og kunne se den røde tråden i forhold til hvordan deres oppgaveløsning bidrar til organisasjonens mål. Det gir også medarbeiderne større tilfredshet i arbeidet når de kan se de nødvendige sammenheng.

 

3. Medarbeider: Hva forventes av min adferd?

Du har sikkert noen klare forventninger til dine medarbeidere? Ofte er det dessverre slik at disse ikke blir satt ord på. Mange ledere har en tendens til å se på sine forventninger som en selvfølge, men det som kjent ikke noen som kan lese andres tanker. 

For at medarbeiderne skal være i stand til å utføre arbeidet på en god måte, må du helt eksplisitt beskrive og forklare hva du forventer av den enkelte medarbeider. Det vil skape tydelighet og tillit mellom deg og dine medarbeidere.

Forventningene skal være enkle og samtidig så dekkende at medarbeiderne kan forholde seg til dem og rette inn sin adferd etter dem. 

Forventninger bør være et tema som tas opp etter en stund, slik at dere stadig har en dialog og får avstemt forventningene til eventuelle nye situasjoner.

 

4. Medarbeider: Hvor skal jeg utvikle meg for å bli bedre?

Medarbeidere og ledere har forskjellige perspektiver på sin arbeidsplass. Medarbeiderne er inne i detaljene, mens lederne har mer overblikk.  Det overblikk og den innsikt du som leder har skal du bruke til å identifisere hva medarbeiderne skal gjøre mer eller mindre av i forhold til retningen organisasjonen beveger seg.

Du må kommunisere og sikre at medarbeiderne utvikler den rette adferd og kompetanse slik at de forblir relevante for organisasjonen. Selv om medarbeiderne stadig bærer det største ansvaret for egen utvikling, skal du guide og gi de innsikt i hvor de står og hvordan de bør utvikle seg.   

Kan du være venner med en medarbeider?

Du behøver ikke overgi deg totalt til rollen som den ensomme ulv selv om du er leder. Det er ikke noe i veien for at du kan være venner med en medarbeider, men det krever bare at du tar noen forholdsregler.

Les mer >>

To spørsmål som kan stoppe deg fra å gjøre noe dumt

Sinne, frustrasjon eller utålmodighet kan føre til at vi handler uhensiktsmessig.

Les mer >>

3 ting som øker motivasjonen?

De beste lederne vet hva de skal gjøre riktig for å motivere sine medarbeidere. Hva er det de gjør?

Les mer >>

Effektiv eller effektfull ledelse?

En kolibri gjør 80 vingeslag i sekundet, en svale gjør bare 5. Så hvem er best til å fly?

Les mer >>

Mye trivsel trenger ikke gi jobbtilfredshet og kan sluke din tid til ledelse

Nyere forskning viser at for høyt fokus på trivsel på arbeidsplassen, faktisk kan virke mot sin hensikt.

Les mer >>

Har ikke tid til å lede eller prioritere lederutvikling

Det skrives mange artikler og bøker om å ta kontroll på tiden. Det finnes råd men det hjelper dessverre lite de som ikke har tid til å lese, diskutere og reflekter. Derfor kommer det her en kort artikkel, med noen refleksjonspunkter og et mulig gjenkjennbart eksempel tildiskusjon.

Les mer >>

Bruk av mentalt antivirus 2011

Hvor mye tid bruker du egentlig på negative tanker og uproduktive vurderinger?

Les mer >>

Tilbakemelding fremmer et innovativt arbeidsmiljø!

Konstruktive tilbakemeldinger er viktig for nyskaping og motivasjon. Det høres enkelt ut, men hvor gode er vi på å gi og ta imot tilbakemelding? Sier du takk og lar det synke inn når du får positiv tilbakemelding? Og når du får kritikk?

Les mer >>

Ledelse er også å være i opprør!

«Opprørets muskel er en god muskel», skriver forfatteren Torvald Steen. Han er ikke den eneste som peker på at opprør kan være en sunn og kreativ prosess som kan føre til forbedringer og nye muligheter.

Les mer >>