Du behøver ikke overgi deg totalt til rollen som den ensomme ulv selv om du er leder. Det er ikke noe i veien for at du kan være venner med en medarbeider, men det krever bare at du tar noen forholdsregler.

Nei, er det svaret du ofte får når du spør om det er en god ide å være venn med en medarbeider. Eller om det er mulig å bevare vennskapet hvis du går fra å være kollega til å være leder for din venn. Men det er ikke nødvendigvis riktig. Det kan la seg gjøre, men det er ikke nødvendigvis en enkel oppgave. Det er en viss risiko for at det skader din autoritet og respekt blant dine øvrige medarbeidere. Kanskje er det slik at du favoriserer din venn, eller lar din venn slippe billigere enn andre medarbeidere?

De andre medarbeiderne dine gjør seg nok mange tanker omkring deres relasjon og konsekvensene det kan få. Det kan også skade relasjonene din venn har til sine kollegaer. For deg og din venn vil det også bli en stor utfordring at deres forhold på visse områder ikke er likeverdig. Det kommer dere ikke utenom. Du vil alltid inneha kunnskap som du ikke kan dele med din venn, og omvendt. Dette kan bli en belastning for deres relasjon.

 

Slik bevarer du vennskapet

Hvis du ønsker å være venn med din medarbeider krever det en særlig innsats, men det kan la seg gjøre. Ledelsescoach  Sabina Nawaz gir i en artikkel på hbr.org fem råd om hvordan du og din medarbeider bevarer vennskapet.

 

1. Velg dine venner med omhu

Det krever en god porsjon tillit og dømmekraft hos dere begge to. Modenhet, selvsikkerhet og tillit er viktige nøkkelord når vi snakker om vennskap mellom leder og medarbeider. For din venn er det viktig at hun er klar over at det er grenser for hva du kan dele og fortelle.

 

2. Avklar forventninger fra starten

Du må være bevisst på at du har kunnskap og ansvar som din venn ikke kjenner til. Vær åpen og direkte omkring hva du kan dele, og hva du ikke kan dele. Dette må du gjøre selv om du tror at hun er klar over det. Det er ikke nødvendigvis slik at det er tilfellet, og din åpenhet kan spare dere for mange konflikter.

 

3. Vår åpen omkring vennskapet

Dere må sette opp noen tydelig rammer og normer for hvordan dere vil arbeide sammen. Det skaper likeverd og stabilitet i vennskapet. Det gjelder både for en til en samtaler på arbeid og de samtalene dere har i fritiden. Dere må være tydelige på hvilken type samtale dere har. Du kan f.eks. si: «La oss snakke om det her på vennskapsbasis», eller «Dette er et jobbtema som jeg gjerne vil bringe på banen først, slik at vi får det ut av verden». Som leder kommer du kanskje til å si. «Jeg har behov for å vite hvordan det går med prosjektet dere arbeider med». «Er det en prat vi kan ta nå?». Det gir din venn muligheter til på en likeverdig måte å ha innflytelse på de temaer dere snakker om. Og kanskje til og med takke nei til å ha den samtalen om prosjektet. For på privaten har du ikke den autoriteten til å styre deres dagsorden som du ellers har.

 

4. Vær transparent – også med de andre

Hvis det i lederteamet skal diskuteres din venns innsats eller framtid i f.eks. en omstrukturering, er det nødvendig at du melder fra om vennskapet og trekker deg fra diskusjonen. Det kan også være en god ide at du lar dine lederkollegaer diskutere din venns innsats uten deg, slik at de kan snakke fritt uten å måtte bekymre seg om hvorvidt du har en innflytelse på beslutningen.

 

5. Gjør arbeidet ditt

Så kommer vi til noe av det som kan være ordentlig vanskelig, både med og uten en personlig relasjon: Å gi negativ feedback eller overlevere dårlige nyheter.

Du må være direkte og konkret i din kommunikasjon spesielt når det handler om negativ feedback eller dårlige nyheter. Selv om du er bekymret for å såre din venns følelser, eller frykter at hun blir sint. Her skal du kun gjøre ditt arbeide som du ville ha gjort det med noen av de andre medarbeiderne. Du er nødt til å snakke fritt, men vær forberedt på at dere kanskje går en utfordrende tid i møte og kanskje til og med må bryte vennskapet.

 

Å navigere i et leder-medarbeider vennskap er utfordrende, spesielt når du som leder har informasjon og kunnskap som din medarbeider ikke har. De arbeidesvennskap som består er basert på tillit og åpenhet; åpenhet omkring de nødvendige grenser som er for hva dere kan dele og tillit til at diner handlinger er profesjonelle og ikke personlige.