Barnehageforum - Barnehagen trenger modige ledere

I vanskelige tider trenger barnehagene kloke ledere med varme hjerter og stort mot, sier Björn Olsson. Men hva er en modig barnehageleder?

Noen vil kjenne Björn Olsson igjen fra noen år tilbake. Den svenske psykologen er kjent for sine levende og engasjerte kurs og foredrag. 
Björn Olsson har lang erfaring med utdanning og kurs for ledere. Han har blant annet jobbet med endringsprosesser, både i private, kommunale og statlige virksomheter, og han har jobbet med medarbeidersamtaler og ”de vanskelige samtalene”. For noen år siden skapte han stor interesse og anerkjennelse for programserien "Låt oss göra Människor". 

Og i en tid hvor ”krise” er et av de mest brukte ordene i samfunnsdebatten, og hvor både offentlige og private virksomheter gjennomgår store forandringer, mener Björn Olsson at det mer enn noen gang trengs modige ledere – også i barnehagene. Men hva er en modig leder?

Det handler om å være et modig menneske. Mot og ansvar er dimensjoner som går tvers gjennom livene våre, og er personlige egenskaper – ikke spesielle lederegenskaper. Men fordi en leder får betalt for det, har vi rett til å forvente et større mot hos en leder. Personalet i en barnehage skal forvente at lederen har mot til å si fra dersom det skjer endringer som går i negativ retning. Det er alt for mange ledere som godtar for mye, som ikke setter foten ned, sier Olsson.

Er det den sterke lederen du etterlyser?

– Nei. Den sterke lederen er jeg livredd! Men det er helt typisk at man i vanskelige og urolige tider hører mange rope på den sterke lederen, det skjer både på samfunnsnivå og i andre sammenhenger. Det er de enkle løsningene som etterspørres. Men det som trengs er heller en leder som legger hånden stødig på rorkulten og gjør organisasjonen forberedt på å møte det som kommer. Lederen som tar beslutninger som gir mange framtidige handlingsalternativer, og som også har en beredskap for dårligere tider. Mange ledere prøver å unngå ubehaget, og venter til forholdene er blitt så dårlige at det ikke går lengre. Da blir det mye verre å få ting på rett kjøl igjen.


Trygghet og glød

I tider med store endringer har vi mennesker en tendens til å bli utrygge, slitne og kanskje oppgitte, sier Björn Olsson. Mens det man tvert om trenger mest er trygghet, glød og kraft. Da er det avgjørende hvordan lederen og organisasjonen takler den usikre situasjonen.

Barnehagene trenger ikke resignerte medarbeidere. Barnehagene trenger medarbeidere som blir opprørt og forbannet dersom det skjer endringer som går ut over kvaliteten på arbeidet de er satt til å gjøre. Og den gløden og kraften som kan ligge i et slikt opprør kan være svært positiv, om den kanaliseres konstruktivt. Hvis ikke, fører det bare til frustrasjon og fortvilelse.

Björn Olsson er også opptatt av å sette handling framfor prat. Det blir veldig lett mange ord og mye NATO, som han sier. ”No Action Talking Only”. I en barnehage skal hoveddelen av personalets kraft ligge på arbeidet med barna, ikke på alt det som ligger rundt, som målsettinger, rapporter, dokumentasjoner, synliggjøring osv.

– Gleden med barna på gulvet er helt essensiell for barnehagen. Vi må tilbake dit!, sier Björn Olsson.
Men gløden er vanskelig å få fram dersom utryggheten har for stor plass. En av lederens opplagte oppgaver er å bygge trygghet, både i organisasjonen og hos enkeltmedarbeidere, og å bygge trygghet handler om tilgjengelighet, deltakelse og utholdenhet.

Lederen har et ansvar for å skape arenaer og møteplasser der personalet får mulighet for å lufte tanker og refleksjoner om virksomheten. Det er viktig å sette seg ned og reflektere over hva som faktisk er viktig i livet og i arbeidet, og hva som er bagateller. Vi har bare en viss mengde med energi, vi kan ikke være like engasjert i alt.

 

Bra nok

Som leder kan man ikke skape kraft og energi hos andre. Lederoppgaven er snarere å legge til rette og sørge for omgivelser som hjelper hver enkelt av personalet til å komme i kontakt med den kraften og energien som de har i seg. Å være leder handler i stor grad om å være et godt menneske, mener Olsson. Det handler ikke om egenskaper, men om hvordan man opptrer og handler.

Samtidig skal man innse sine begrensinger som leder. Innse hva du og personalet faktisk kan gjøre noe med, og hva dere orker. Jeg tror for eksempel at mange i barnehagene tenker for mye på hvordan barna har det når de ikke er i barnehagen. Det kan verken du som leder eller personalet gjøre noe med, sier Olsson.
Det samme gjelder omstendigheter som ligger på nivåer over barnehagen, for eksempel kommunens økonomi. Selv om det er vanskelig, må man av og til akseptere at slik er situasjonen, og at man må gjøre det beste ut av det.

Vi må lære oss å akseptere at noe kan være bra nok. Om vi alltid skal strebe etter å være best, kan vi bli nevrotiske. Å være bra nok er tilstrekkelig, både i våre egne liv og i barnehagen, sier Björn Olsson.