Barnehageforum - Gode råd til deg som vurderer å bli leder

Drømmer du om å bli leder, eller går du med en "leder i magen"?

Veien til å realisere drømmen er ikke alltid helt tydelig. Les rådene under og det vil kanskje hjelpe deg til å leve ut drømmen:

Skaff deg kjennskap til den typiske karriereveien

Det er en god ide å finne ut av hvordan ledere blir valgt i din kommune innenfor ditt fagområde. Er det slik at de som får lederstillingene er typiske medarbeidere som viser gode resultater, markerer seg faglig, tar etterutdanning, eller noe helt annet?
Det kan du finne ut av ved å spørre i personalavdelingen. En mer diskret måte å gjøre det på, er å ringe og spørre på en lignende arbeidsplass – for eksempel en nabokommune eller et annet sykehus. Din fagforening vil også vite hvordan man typiske blir leder på nettopp ditt fagområde

Les stillingsannonser

Uansett om du er helt klar til å søke en lederstilling, er det en god ide å lese stillingsannonser. Det gir et vist innblikk i hva forskjellige organisasjoner legger vekt på når de søker nye ledere.
Det kan gi et bedre utbytte hvis du leser og drøfter dem sammen med en annen. Det gjør det lettere å reflektere over hvilken ledertype som etterspørres – og hvilke forventninger du har til din egen framtidige sparringspartner.
Det bør være en leder som du har tillit til, og som også har tiltro til dine evner – eksempelvis en som du i andre sammenhenger har samarbeidet godt med. Hvis du velger en sparringspartner fra en annen del av organisasjonen – eller fra et helt annet sted – er det ofte lettere for begge parter å snakke fritt om de temaer dere ønsker å treffe.
En typisk mentorrelasjon kan bestå i at dere avholder noen møter hvor dere snakker om ledelse og dine muligheter og utfordringer som leder. Fortell for eksempel hvorfor du vurderer å bli leder og be om å få feedback på dine vurderinger.
Som ny leder får du i noen kommuner automatisk tilbud om en mentor. Hvis det ikke er et formelt mentorprogram, er det en god ide som ny leder å skaffe dette selv.

Finn ut om din egen leder støtter deg

Noen ganger er det enkelt og uproblematisk å fortelle sin egen leder at man selv har lyst til å bli leder. Andre ganger er det litt mer komplisert. Din leders innstilling kan være avgjørende for om du får sjansen for å bli leder i din egen organisasjon.
Hvis du for eksempel føler at din leder ikke ser en framtidig leder i deg, må du overveie om du skal skifte jobb internt i organisasjonen – eller søke et helt annet sted.
Det er uansett verdt å overveie fordeler og ulemper ved å starte lederkarrieren blant tidligere kollegaer.

Si i fra til andre at du er klar til å ta lederansvar

Føler du at du er i ferd med å bli klar til en lederstilling, så si det på neste medarbeidersamtale og i andre sammenhenger hvor det er relevant.
Spør for eksempel din leder til råds om hvilke oppgaver og ansvarsområder som vil være riktige å påta seg innen du søker en ordentlig lederjobb. På denne måten kan du kvalifisere deg som leder og ha bedre kort på hånden første gang du søker en lederstilling.


Ta ansvar og vis ditt engasjement

Hvis du går med en ”leder i magen” finner du det sikkert naturlig å ta ansvar og vise engasjement i hverdagen på arbeidsplassen. Men får du det gjort også i praksis? Er ditt engasjement for helheten synlig for andre? Påtar du deg oppgaver som krever ansvar? Tar du ordet når det er vanskelige felles temaer på dagsorden o.l?

Finn sammen med andre som også vurderer å bli leder

Det er en god ide å møte andre som også overveier å bli ledere. Det kan for eksempel være kollegaer på din nåværende arbeidsplass, tidligere studiekamerater eller deltagere på et førlederkurs.
Uansett om dere senere skal konkurrere om de samme stillingene kan dere få mye ut av å utveksle tanker og refleksjoner om lederjobben.
Et slikt førledernettverk kan for eksempel brukes til å drøfte hvordan man skriver en god søknad, når man ennå ikke har formell ledererfaring. Dere kan også bruke hverandre som sparringspartnere på hver deres vei til lederjobben.
For mange ledere blir en førledergruppe et viktig nettverk utenfor deres eget nettverk, som kan brukes senere.

Søk mer kunnskap om ledelse

Når man påtar seg en lederjobb tar man fatt på en ny faglighet: ledelsesfaget. Derfor er det en god ide å begynne med å orientere seg i den generelle litteraturen som finnes om ledelse.
Det finnes mye lesestoff om ledelse – også om offentlig ledelse.