Anerkjenn dine medarbeidere, men gjør det med troverdighet

Å gi anerkjennelse til sine ansatte er et godt virkemiddel for å motivere de til felles beste for organisasjonen. Når en gir noen anerkjennelse er det viktig at den er konkret og har et tydelig budskap. Du må si noe konkret om det som gjør at vedkomne fortjener anerkjennelse. Hvis ikke, kan det kan fort gå inflasjon i bruk av anerkjennelse hvis det brukes uten mål og menig. For at anerkjennelse skal føre til ønsket resultat er det viktig at du virkelig mener at den er fortjent og at du er oppriktig.

Anerkjennelse handler ikke om å rose medarbeiderne til enhver tid, men det handler om å gi støtte til den enkelte i den adferd og kompetansen som virker fremmende i forhold til mål som dere har satt for virksomheten.

Her er noen råd om hvordan anerkjennelse kan brukes:

  • Skap en sammenheng mellom medarbeiderens bidrag og effekten for deg som leder eller organisasjonen som helhet.
  • Si gjerne konkret hva det er du setter pris på, og si gjerne når den egenskapen kommer tydelig fram.
  • Vær nøye med at din anerkjennelse treffer mål, og at du ikke tar for store ord i bruk. Bommer du her, kan det fort slå tilbake og din troverdighet kan bli satt på prøve.

Kilde:
Væksthus for ledelse

Skolering av assistenter - en forutsetning for kvalitet

Grunnlaget for læring og utvikling ligger i at vi klarer å skape et miljø der alle har lyst å lære, der det er spennende å finne gode løsninger og der ideer kan prøves ut.

Les mer >>

Ledere som setter spor møter motstand

Enhver organisasjon har behov for personer som stiller spørsmål, som sier og fremhever noe annet enn flertallet. Forutsetningen er at dette ikke gjøres som intrigemakeri og hvisking i korridorene, men som åpne spørsmål i felles fora.

Les mer >>

Prinsipper for gode målformuleringer del 2

Målene må være tilpasset ferdighetsnivået i personalgruppen

Les mer >>

Konflikt eller meningsbryting?

Jeg mener arbeidslivet burde lagt mye større vekt på verdien av uenighet. Skal vi få til nytenkning, er det viktig å få lov til å bryne seg på motsetninger og få komme fram med motstridende syn.

Les mer >>

Syv steg gjennom den vanskelige samtalen

De fleste samtalene som du gjennomfører som leder er heldigvis positive og givende

Les mer >>

Pisk og gulrot fungerer (ofte) dårlig

I dagens arbeid bør motivasjonen for arbeidet være styrt av indre motivasjon

Les mer >>

Kartlegging av barnehagens som organisasjon

Kartlegging av barnehagen danner grunnlaget for utviklingsarbeidet. Sigurd Aukland har utviklet et godt verktøy for dette.

Les mer >>

Forslag til spilleregler for en idedugnad

På en idedugnad skaper man ideer, ikke resultater. Alle ideer er gode. Ingen må forkastes under dugnaden. Ryddearbeidet kommer etterpå.

Les mer >>

Ledere må kunne leve med friksjon

– Som leder vil du alltid leve i spenningsfeltet mellom nærvær og ambisjon. En del av dette er å kunne leve med friksjoner, sier Ragnhild Nilsen.

Les mer >>