Barnehageforum - Gi anerkjennelse slik at den virker

Anerkjenn dine medarbeidere, men gjør det med troverdighet

Å gi anerkjennelse til sine ansatte er et godt virkemiddel for å motivere de til felles beste for organisasjonen. Når en gir noen anerkjennelse er det viktig at den er konkret og har et tydelig budskap. Du må si noe konkret om det som gjør at vedkomne fortjener anerkjennelse. Hvis ikke, kan det kan fort gå inflasjon i bruk av anerkjennelse hvis det brukes uten mål og menig. For at anerkjennelse skal føre til ønsket resultat er det viktig at du virkelig mener at den er fortjent og at du er oppriktig.

Anerkjennelse handler ikke om å rose medarbeiderne til enhver tid, men det handler om å gi støtte til den enkelte i den adferd og kompetansen som virker fremmende i forhold til mål som dere har satt for virksomheten.

Her er noen råd om hvordan anerkjennelse kan brukes:

  • Skap en sammenheng mellom medarbeiderens bidrag og effekten for deg som leder eller organisasjonen som helhet.
  • Si gjerne konkret hva det er du setter pris på, og si gjerne når den egenskapen kommer tydelig fram.
  • Vær nøye med at din anerkjennelse treffer mål, og at du ikke tar for store ord i bruk. Bommer du her, kan det fort slå tilbake og din troverdighet kan bli satt på prøve.

Kilde:
Væksthus for ledelse