De er sarkastiske, negative og påvirker sine kollegaers arbeidsglede. Hvis du har en slik medarbeider, finnes det strategier for hvordan du kan gå fram for å få en endring i denne adferden.

De fleste medarbeidere bidrar positivt til det sosiale miljøet. Disse medarbeiderne arbeider gjerne også målrettet for å løse kjerneoppgavene i bedriften. På noen arbeidsplasser finnes det dessverre også de som bruker sarkasme, er negative og som gjerne bidrar til sladder. I verste fall baksnakker de andre og prøver å underminere din autoritet.
 
Det er ikke slik at alle på en arbeidsplass kan være enige, men det er din oppgave som leder å handle hvis en av dine medarbeidere prøver å skape splid eller dårlig stemning.
 
Lederekspert Gwen Moran gir her noen råd til hvordan du kan håndtere vanskelige medarbeidere.
 
 1. Finn ut hvorfor de er vanskelige. Noen medarbeidere kan være ubehagelige og andre prøver direkte å skade organisasjonen. Prøv å forstå hvorfor personene oppfører seg uhensiktsmessig. Er hun utilfreds med sine arbeidsoppgaver, eller med organisasjonen? Har hun personlige problemer? Samtale og observasjon er to viktige redskaper som kan gi deg innsikt i hvilke typer problemer du står overfor.

 2. Kjenn typen. Personlighetstest kan være et effektivt redskap til å få en bedre forståelse for dine medarbeideres preferanser, og hvordan de kommuniserer. Mange har problemer med å sette ord på sine styrker og svakheter. En test kan bidra til at du får den kunnskapen du trenger. 

 3. Aksepter at dere er forskjellige. I noen tilfeller er det ikke andre muligheter enn å akseptere. Hvis du påpeker at dere har en ulik tilnærming til arbeidet, kan det i noen tilfeller løse konflikten og skape gjensidig forståelse. 

 4. Råd:Vær hypotetisk:
  Når du er uenig med en medarbeider, unngå hard konfrontasjon. I stedet bør du stille hypotetiske spørsmål slik at du får medarbeideren til å se situasjonen fra en annen vinkel. På den måten unngår du at medarbeideren går i forsvarsposisjon.

  Bruk ordet «og» i stedet for «men»:
  Ved at du bruker ordet «og» når du skal uttrykke din uenighet, unngår du å antyde at din medarbeider tar feil, og at du har rett.
  Gi oppmerksomhet. Medarbeidere med atferdsproblemer føler ofte at de ikke blir respektert, hørt eller at deres arbeid ikke blir verdsatt. Rett oppmerksomheten din mot din medarbeider og la hen tale ut om sine tanker og følelser. Dette bidrar til å fjerne distansen mellom deg og din medarbeider. På denne måten blir det lettere å nærme seg en løsning på konflikten. I noen tilfeller har medarbeideren berettiget kritikk mot arbeidsplassen, organisasjonskulturen eller ledelsen. I så fall er det viktig at du finner løsning for å rette opp i dette. 

 5. Gi konstruktiv negativ feedback. Ledere skal være i stand til å gi konstruktiv negativ feedback. Du må påpeke hvilken effekt medarbeiderens dårlige oppførsel har på omgivelsene og arbeidet. Hvis en medarbeider f.eks utelukkende bruker en negativ tone på møtene, må du poengtere at det bidrar til å hemme kvaliteten og effektiviteten.

 6. Innse at ingen er uunnværlige. Det kan føles umulig å si opp en negativ/vanskelig medarbeider hvis personen er den beste du har. Derfor er det essensielt at du ser på hvilken effekt negativ oppførsel har på arbeidsplassen på et overordnet plan. En undersøkelse (Holloway) viser at 12 prosent av de som slutter i en organisasjon, gjør det på grunn av negative kollegaer. Hvis din vanskelige medarbeider får andre til å skifte jobb, er det kanskje på tid å forberede en oppsigelse. Artikkelen er oversatt fra dansk og gjengitt med tillatelse fra Væksthus for ledelse.