Barnehageforum - Kan du lede oppover?

Ledere med suksess mestrer kunsten å lede oppover i egen organisasjon. Det gjelder på alle nivåer.

En leders evne til å ivareta sine interesser og skape resultater henger sammen med hennes evne til å kommunisere og påvirke oppover. Det er en evne som gir lederen ressurser, støtte og frihet til å lede. Her er fem trinn for å lede oppover.
 
En leder som ikke er i stand til å forsvare og utvide sitt ledelsesrom ender lett som ansvarlig for å utføre andres beslutninger. Det er ødeleggende både for lederen selv og for hennes medarbeidere. Beslutninger som bare ekspederes videre nedover mister raskt mening og betydning, og de handlekraftige medarbeiderne begynner kanskje å omgå lederen på vei oppover i systemet. Dermed oppstår det forvirring og hvordan beslutninger fattes. Kan man ikke lede oppover så blir det også vanskelig å lede nedover.
 
 

Hva vil det si å lede oppover?

Din overordnede treffer beslutninger som har betydning for ditt arbeid og din måte å lede på. Å lede oppover innebærer å påvirke disse beslutningene i størst mulig grad. Både når det gjelder å rette din leders oppmerksomhet mot innsatsområder som din sjef ikke tidligere har ofret oppmerksomhet, og når det gjelder strategiske beslutninger i det hele tatt. Du har vært god til å lede oppover når du merker disse tre tegn:
 
  • Din leder har tillit til deg og gir deg frihet til å lede
  • Din leder lytter til deg og involverer deg i strategiske beslutninger
  • Dine medarbeidere er aldri i tvil om at du er deres leder
 
Når du vil lede din sjef må du bruke din personlighet, og særlig din evne til å kommunisere og ikke minst: Din innlevelsesevne. Hvis du vil lede oppover, så skal du mestre disse fem trinn:

 
Trinn 1: Forstå din leder

Klarer du å leve deg inn i hvordan det er å være din leder og forstå de strategiske behov som din leder har+ Hva er opp og ned i din leders verdensbilde? Hvem er hennes allierte, hvilket verdigrunnlag opererer hun ut fra, og hvordan leder din overordnede selv oppover. Uansett hvor enig eller uenig du er i din leders beslutninger og i hvor høy grad du deler din leders verdier, så er det avgjørende at du kan leve deg i de strategiske overveielser din leder er opptatt av. Du skal altså kunne flytte oppmerksomheten fra ditt eget perspektiv til din leders perspektiv. Bare hvis din leder merker at du forstår henne kan du gå til neste trinn.
 

Trinn 2: Gjør din leder trygg

Din leder vil aldri la seg lede nedenfra av en hun ikke stoler på. Sammenlikn forholdet til din leder med forholdet mellom en teenager og hans foreldre. Hvis teenageren vil feste og være borte hele natten, må teenageren hele tiden gjøre sine foreldre trygge. Foreldre blir trygge når teenageren er proaktiv og informerer foreldrene hvor han er, og at alt er vel. Det gjør foreldrene trygge hvis teenageren har stilt modne spørsmål til foreldrene om deres erfaringer med ungdom, og hvordan de synes man skal forholde seg til det ene og det andre. Oppdater din leder i god tid! Tenk løsninger hver gang du rapporterer om et problem. Vedstå det eventuelle feil og vis at du eser utfordringer i øynene. Vis at du lytter til din leders gode råd og erfaringer. Og husk at det er to slags ledere: De som gir deres ledere problemer, og de som løser lederens problemer. Sørg alltid for å være av den sistnevnte typen.
 

Trinn 3: Forstå maktspillet

Du skal vite hvordan beslutninger blir truffet i din organisasjon. Hvem har makt til hva – og hvorfor? Hvilket trumft-kort er det som kan endre alt akkurat når man trodde at alle var enige om en riktig god løsning? Hvordan fungerer møtekulturen, og hvilke møter er viktigst? Hvem snakker sammen utenfor møtene, og hvordan kan du komme med i disse drøftelsene? Hvilken rolle spiller kunnskap og informasjon? Hva består et sterkt nettverk av i din organisasjon, og hvordan får man respekt? I første omgang gjelder det å være nyttig for din leder i dette maktspillet, men uten å sette din egen troverdighet og status over styr.
 

Trinn 4: Ta makten

De to største misforståelser om makt er at det er noe man har over andre, og at det er stygt eller problematisk å ha makt. Den viktigste form for makt er «maken til noe». Det er spesielt positivt for en leder å ha makt til å kunne utrette noe. Du har altså ikke makt over din leder selv om du leder oppover. Men du kan ha makt til å gjennomføre ting i samarbeid med din leder. Kunnskap kan gi deg makt til å gjennomføre dine planer og beslutninger. Det vet alle IT-sjefer som skal legge frem planer for innkjøp av nye systemer for en ledergruppe som nettopp har lært å bruke det gamle systemet. Nettverk kan gi makt, gode argumenter og din evne til å definere meningen med det det dere produserer i organisasjonen kan også gi det makt. Utgangpunktet er at du har viljen til makt.
 

Trinn 5: Bidra til fortellingen

Beslutninger treffes ut fra organisasjonens logikk. 
Denne logikk har sitt utspring i organisasjonens fortelling om seg selv. Hvorfor finnes denne organisasjonen? Hvilke utfordringer og prøvelser må organisasjonens medarbeidere igjennom? Hva står på spill? Når du leder oppover gjelder det om å forstå din leders store fortelling. Det er den fortellingen du bygger videre på, slik at din leder kan gjenkjenne sin egen historie. Også når du tilføyer nye kapitler og andre vinkler.
 
Artikkelen er tidligere publisert i BUPLs «Ledetråden» 2/2015 og på nettstedet www.lederweb.dk