Ta regi på pessimisten

Å være leder for eller samarbeide med en pessimist kan være en krevende og frustrerende opplevelse

Les mer >>

Feedback – ett uviklingsverktøy

Å bruke feedback bevisst, kan være et godt hjelpemiddel i personalarbeide

Les mer >>

Gruppeoppgave: Språklige misforståelser

Denne oppgaven kan brukes i personalgruppen, kollokviegruppen, i klassen eller som grunnlag for selvrefleksjon.

Les mer >>

Det er mange måter å gi kritikk på.

Det er mange måter å gi kritikk på, gode måter og dårlige måter

Les mer >>

Lederskjønn og handlingskompetanse

Den pedagogiske lederen har en dobbeltfunksjon, der h*n bruker faglig skjønn som base for handlinger i det pedagogiske arbeidet med barna, samtidig som h*n har ansvaret for at resten av personalet lærer hvordan tilsvarende handlinger utføres.

Les mer >>

Slik tar du livet av kreativiteten

Nei, det går ikke, det har vi prøvd før. Denne tilbakemldingen bidrar ikke akkurat positivt i kreative prosesser

Les mer >>

Øk nærværet i barnehagen

Det er lederens oppgave å ta med sine medarbeidere på råd og lytte til hva de har å si.

Les mer >>

Tilbakemelding fremmer et innovativt arbeidsmiljø!

Konstruktive tilbakemeldinger er viktig for nyskaping og motivasjon. Det høres enkelt ut, men hvor gode er vi på å gi og ta imot tilbakemelding? Sier du takk og lar det synke inn når du får positiv tilbakemelding? Og når du får kritikk?

Les mer >>

Forandringer spør ikke om lov

Forandringer kommer. Alltid. De spør ikke om lov en gang. Hvordan kan vi navigere gjennom disse forandringene, slik at vi utvikler oss, hver enkelt – og sammen?

Les mer >>