Du må tørre å satse på deg selv. Du må tviste din indre dialog i positiv retning, fordi den du snakker aller mest med i løpet av dagen er deg selv.

Og da er det viktig at du hører noe bra! sier Hanne Kristin Rohde.
 
Hun har erfaring fra 25 år som politiadvokat, politiinspektør og leder av Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt. I dag er Hanne Kristin Rohde krimbokforfatter og mye brukt foredragsholder om ledelse og organisasjonskultur. Du møter henne på Lederforum 2017.
 
– Foredraget du skal holde under Lederforum heter "Kjemp for alt hva du har kjært". Hva ligger i denne tittelen?
 
– Det handler om det viktigste i livet, nemlig å like og respektere seg selv. For hvordan skal vi kunne være en ressurs for andre om vi ikke står støtt i oss selv? ville vi behandlet våre beste venner slik vi av og til tidvis behandler oss selv?
 
lederforum 2017 Tydelig ledelse i flat struktur?! Det blir ofte hevdet at barnehagen er preget av en likhetsideologi og en flat struktur mellom barnehagelærere og assistenter. Er dette sant, eller eksisterer det større ulikheter mellom yrkesgruppene? Møt Hanne Rohde og flere dyktige foredragsholdere i Oslo 20. og 21. mars. Les mer om konferansen.
 
– Du har også en spennede undertittel; "Du kan overvinne dårlige sjefer og din egen frykt". Hva handler dette om?
 
– Vi utsettes for angrep på selvfølelsen både innenfra og utenfra. Hvis ikke den indre dialogen er på parti med oss sånn hovedsakelig, kan vi lett føle at alle andre kan mer, og føle oss underlegne. Jeg gir, ved muntre og alvorlige tilbakeblikk på eget liv, eksempler på hvordan jeg måtte ta meg selv i nakken og heise meg opp. Og hvilke knep jeg brukte for å lykkes. På samme måte støter vi på angrep utenfra. Folk som ikke vil oss vel eller får oss til å føle oss små eller ubekvemme. Her byr jeg på en liten kvikk-fix for å komme på plass i seg selv for eksempel foran et viktig møte.
 
– Du har tidligere sagt at det er det relasjonelle som er det viktigste i endringsledelse og i tider med tøffe omstillinger. Hvorfor?
 
– Det er påvist gjennom forskning at følelser påvirker oss i like stor grad som fornuften. I norsk kultur og arbeidsliv er det vanskelig, kanskje umulig, å nå de beste resultater gjennom hard ledelse. Det handler om å nå frem til hverandre, berøre hverandre mentalt. Fordi i mellommenneskelige relasjonene ikke kan effektiviseres. En klok leder vet å bygge relasjonskompetanse og har forstått at dette er veien til resultater.
 
– Hvordan kan din ledererfaring fra politiet ha overføringsverdi til ledelse i barnehagesektoren?
 
Vi er mennesker. Uansett hvilket arbeidsfelt, hvilke interesser hvilket individ. De fleste, kanskje alle, reagerer vi positivt på balanse og likeverd. Bli sett og verdsatt. Derfor er min erfaring om å bygge seg selv sterk relevant uansett hva vi jobber med. Det handler om det "lille" ekstra som gjør hele forskjellen, sier Hanne Kristin Rohde.

Den vanskelige samtalen

Som leder vil du oppleve situasjoner som gjør at du må ta samtaler med dine ansatte som omhandler vanskelige og ubehagelige saker

Les mer >>

Strategier for å forebygge konflikter

Sjekkliste med de personlige, sosiale og organisatoriske ressurser som du kan bruke for å forebygge konflikter.

Les mer >>

Lederobservasjonsverktøy

For å utvikle seg som leder er det viktig å motta objektiv tilbakemelding på sin lederatferd. De beste til å uttale seg kan være de man er satt til å lede.

Les mer >>

Er du en curlingleder?

Mange ledere ønsker å inngå i tette relasjoner med sine medarbeidere. En ny undersøkelse viser at konsekvensen i et slikt lederskap er at de ender opp som curlingledere.

Les mer >>

God ledelse er nøkkelen til godt arbeidsmiljø

Tydelige ledere og god kommunikasjon er nøkkelbegreper når det gjelder å skape godt arbeidsmiljø i barnehagen, mener Hanne Kvaløsæter i PBL Bedriftshelsetjeneste.

Les mer >>

Lederrollen - trygghet i lederrollen del 1

Johan Velten, har undersøkt hva som skaper trygghet og utrygghet i lederrollen.

Les mer >>

Heller autentisk leder enn tydelig leder

Begrepet "tydelig leder" går igjen i mange dokumenter og beskrivelser av god ledelse i barnehagen.

Les mer >>

Mye trivsel trenger ikke gi jobbtilfredshet og kan sluke din tid til ledelse

Nyere forskning viser at for høyt fokus på trivsel på arbeidsplassen, faktisk kan virke mot sin hensikt.

Les mer >>

Fra krise til utvikling - dare to care

Hva skjer når vi er under press eller i kriser, personlig eller i personalgruppa?

Les mer >>