Barnehageforum - Trivsel i alle ledd er det viktigste

Hvordan leder man en barnehage som blir kåret til Årets barnehage? Daglig leder Kathrine Eide Haugland mener trivsel og tydelig ledelse er to av de viktigste stikkordene.

- Det er helt overveldende! Og det hadde ikke vært mulig for noen av oss finalistene å stå her uten de ansatte, sa Kathrine Eide Haugland under utdelingen av prisen tidligere i høst.

 

En god og tydelig ledelse handler for meg om at de ansatte aldri er i tvil om hvilken vei vi skal gå.

Kathrine Eide Haugland
Daglig leder og eier Haugland gårdsbarnehage


Kathrine, som er eier og daglig leder i Haugland gårdsbarnehage, er 48 år og gift med gårdbrukeren på Haugland gård. Hun har i tillegg til barnehagelærerutdanning, grunnfag i norsk, grunnfag i fritidspedagogikk, 2-årig samfunnsfag med miljøarbeid, er Marte Meo-terapeut og COS-foreldreveileder.

 

Haugland gårdsbarnehage:

Haugland gardsbarnehage er en privat barnehage i Time kommune på Jæren. Barnehagen er et enkeltmannsforetak, og eies av Kathrine Eide Haugland. Barnehagen har i dag 39 barn, og 11 ansatte. 

Barnehagen ble etablert i 2000, da som en familiebarnehage. I 2004 ble barnehagen en ordinær barnehage og flyttet inn i større lokaler, og i 2008 stod et nytt barnehagebygg klart. Barnehagen er en gårdsbarnehage tilknyttet en gård som er i drift. På gården er det melkekyr, slaktegris og noe kornproduksjon. Gården har 650 mål dyrka jord.

- Hvordan arbeider du som leder for å skape en barnehage som blir Årets barnehage? Hva legger du vekt på?

Det viktigste er trivsel i alle ledd, trivsel for ansatte, barn, foreldre og hos meg selv. Skal vi lykkes i den viktige jobben vi gjør er det viktig med fokus på det relasjonelle hos alle. Det viktig for meg at alle ansatte føler seg like viktige og like mye verd som menneske uansett stilling i den jobben de skal utøve. Alle blir tatt med på råd og tatt med i beslutninger som gjelder deres hverdag. Det er like naturlig å ha medarbeidermøter som møter i ledergruppa.

Samtidig har vi en gjensidig tillit til hverandre om at vi vil hverandre vel. For at barn og foreldre skal trives er det viktig at de voksne er tilstede, er trygge og gode rollemodeller og gir det lille ekstra for de rundt seg. Det er svært viktig for meg at jeg kjenner alle barn og alle foreldre som er i barnehagen.

 

Tydelig ledelse

- Et av kriteriene for å bli årets barnehage er «en god og tydelig ledelse». Hvordan tenker og praktiserer du dette? Hva er en «god og tydelig leder» slik du ser det?

En god og tydelig ledelse handler for meg om at de ansatte aldri er i tvil om hvilken vei vi skal gå. Alle vet hva målet er og alle jobber sammen for å nå de felles målene. Samtidig handler det om å se og reflektere og eventuelt justere seg inn igjen om det blir nødvendig. Alle ansatte tar del i intern kompetanseheving. Det er viktig at alle er med når vi skal være en lærende organisasjon. Det handler om en ledergruppe som går foran som et godt eksempel, stiller oppnåelige krav, har humor og glede i hverdagen og som ser sine medarbeider. En god og tydelig leder er tydelig ved behov, har et klokt hode og et varmt hjerte, behandler ingen likt og vet hvilken vei vi skal gå for å nå målene.


- Et annet kriterium er «et godt arbeidsmiljø», hvordan tenker og arbeider dere med dette?

Vi starter alltid nytt barnehageår med å snakke om forventninger til hverandre gruppevis. Etterpå forteller vi hverandre hvilke forventninger vi har til hverandre. Vi er rause med hverandre, har mye humor, gjør sosiale ting sammen og vi har omsorg for hverandre. I og med at tillit er viktig, blir det en naturlig forventing om at jobben blir gjort av den som har ansvaret. Dette gir en ro og en flyt i arbeidet. Alle arbeidstakere vet sine roller, hvem som har ansvaret og hvem som er ansvarlig, noe som igjen gir en trygghet og en ro over arbeidet.

 

Lavt sykefravær

- Dere har hatt et svært lavt sykefravær over tid. Hvordan får dere til det?

Vi snakker om nærværsprosent. Dette kan skyldes flere ting. Vi snakker om hvor viktig det er at akkurat du er på jobb. Vi liker ikke å gå glipp av ting som skjer. Vi vet om belastningen på de andre om en er borte fra jobb. Vi har en forventning om at du kommer på jobb. Vi har lov å være syke, vi mistenker ikke hverandre for noe annet.

 

 Internasjonalt samarbeid

- Barnehagen er med i Erasmus +. Hvilket prosjekt, og hva har dette tilført dere? Har dere også andre prosjekter dere har gjennomført eller deltatt i?

Vi var første med i prosjektet Eco farm kindergartens, et prosjekt som var avsluttet i 2017. Nå skal vi inn i to nye prosjekt, Wonders of waste og Nature as teacher. Dette internasjonale arbeidet har vært svært givende og inspirerende, og jeg opplever det som en formidabel kompetansehevning for alle ansatte. Vi har samarbeidet med sju land, og har reist på besøk til alle samarbeidsbarnehagene. Her rullerer de ansatte, slik at i tillegg til prosjektleder som holder kontinuiteten, så får alle ansatte minst én tur hver. Det erlærerikt og blir satt pris på.

I tillegg er vi med i Time kommune sin satsing på Barns trivsel (inkludering, lek og læring, medvirkning). Prosjektarbeid er noe vi har gode erfaringer med, og noe som hever den samlede kompetansen i barnehagen.

 

Husmannspedagogikk

- I et intervju brukte du uttrykket «husmannspedagogikk», og fortalte at barna er aktivt med på gården. Hva ligger i dette?

Jeg var på Nettverk for natur og gårdsbarnehager sin konferanse i vår. Der fikk jeg gleden av å høre Ellen Mølmen snakke om Husmannspedagogikk. Jeg ble så begeistret for dette ordet, for jeg har egentlig leita litt etter – hva er det egentlig vi driver med? Så da falt det på plass. For hva er en husmann? En husmann er stolt av plassen sin, tar godt vare på den og utnytter alle ressurser. Det handler om gjestfrihet og omsorg, om naturen, årstidene, kretsløpet og samspillet i mellom natur og mennesker. Å være husmann handler om variasjon, om styrke og forsiktighet. En god husmann er løsningsoprientert, kjenner ofte på mestringsglede og skaper tirvsel rundt seg. En god husmann lærer av andre og av egne feil, lærer gjerne bort og er ikke redd for å spørre om råd. En god husmann tar seg tid til å trøste og bære, leke og lære, som det heter i boka «Hverdagsmagi».

 

Alle arbeidstakere kjenner sine roller, hvem som har ansvaret og hvem som er ansvarlig, noe som igjen gir en trygghet og en ro over arbeidet.

 

Når det gjelder barnas deltakelse på gården, så er de med på så mye som de kan på en moderne gård. I barnehagen har vi høner og en kanin som de steller, og i fjøset like ved har vi kalver og melkekyr som de besøker ofte. Vi har som mål at de skal være innom minst én gang i uka, og hvios de ønsker det er de der hver dag. Vi har også en nabo med sauer som vi har nær kontakt med. I tillegg har vi drivhus, grønnsakskasser, frukt og bær, og lager mye mat fra egen produksjon. «Fra jord til bord» er en realitet hos oss.

 

Ledelse som ser alle

Fagarbeider Bente Kristin Solheim sier hun opplever ledelsen som trygg, kunnskapsrik og hjelpsom. Når det gjelder daglig leder, så er hun innom avdelingene og hilser på alle barn og voksne hver moregn, og hun spiser lunsj sammen med oss. Det synes vi er veldig fint, det gjør at alle blir sett.

årets barnehage

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) kårer hvert år en «Årets barnehage» blant sine 1900 medlemsbarnehager. Av de 129 nominerte barnehagene i år valgte juryen ut Haugland gårdsbarnehage i Time kommune.

Dette er kriteriene som blir vurdert for Årets barnehage:

  • Et basistilbud med høy kvalitet
  • En klar og tydelig pedagogisk profil
  • En god og tydelig ledelse
  • Tilfredse foreldre
  • Prosjekt(er) som har vært utviklende og nytenkende
  • Et godt arbeidsmiljø i barnehagen
  • Lavt sykefravær over tid
  • Et godt omdømme

Det er også slik at hvis det oppstår et akutt behov for ekstra hjelp, og tiulkallingsvikar ikke kan være på pletten med én gang, så går hun gjerne inn og avlaster – enten det er med bleieskift, legging, måltid eller hva som helst. Det sammme gjelder de pedagogiske lederne, som for eksempel kan utsette sin planleggingstid dersom det er behov på avdelingen. Slik fleksibilitet setter vi pris på, sier Bente Kristin.

Vi opplever også at lederne er gode på planleggig, og at vi til enhver tid vet hvilke oppgaver vi har. Og vi opplever at alle gjør alt, også når det gjelder praktiske oppgaver. Oppgavene er fordelt på vakter, ikke på stillinger, og det er bra, sier Bente Kristin Solheim.

Teamledelse - få ut det beste av alle, store som små

I syvende og siste del av Barnehageforums verktøy for lederutvikling tar Inger Pedersen for seg teamledelse.

Les mer >>

Rett på sak ledelse

For at de ansatte skal få en helhetsforståelse av arbeidet og målene, må man bruke litt tid på å snakke om hvorfor vi vi har satt oss de målene vi har.

Les mer >>

Slik får du ærlig feedback

Feedbacken du får som leder er ofte sjelden, vag, og dermed ubrukelig.

Les mer >>

Hvordan gå fram når du skal gi kritikk til sjefen?

Å gi kritikk til sin egen sjef krever både mot, overveielser og forberedelse. Men det er mulig å gjøre dette på en måte som fører til endring på det området du er misfornøyd med.

Les mer >>

Konflikter – en kilde til vekst og utvikling!

Så fint at denne konflikten kom, ellers hadde jeg ikke fått mulighet til å lære dette!

Les mer >>

Slik håndterer du uenighet

Å få oppbakking fra dine medarbeidere til nye initiativ er viktig for å lykkes

Les mer >>

Førstehjelp for travle ledere

Har du problemer med å få gjort det du skal gjøre? Førstehjelp for travle ledere kan bidra til å endre diner vaner

Les mer >>

Lederen har ordet!

”Årøyhaugen – der alle stjerner får glitre” er en visjon helt etter mitt hjerte sier Bodil.

Les mer >>

Er du en curlingleder?

Mange ledere ønsker å inngå i tette relasjoner med sine medarbeidere. En ny undersøkelse viser at konsekvensen i et slikt lederskap er at de ender opp som curlingledere.

Les mer >>