Barnehageforum - Lederen har ordet!

”Årøyhaugen – der alle stjerner får glitre” er en visjon helt etter mitt hjerte sier Bodil.

Bodil Grindvik Uri har en omfattende og utfordrende lederjobb. Hun er styrer/enhetsleder i Årøyhaugen barnehage, fungerer også som styrer i Vaksvik barnehage på grunn av personalmangel, og sitter i tillegg i rådmannens stab som koordinator for barnehagesaker i Ørskog kommune!

For å begynne med hovedjobben; Hva var det som gjorde at du ble styrer?

Jeg har vært styrer i denne barnehagen i to perioder. Først fra 1990-96, og så på nytt fra 2010. Da jeg gikk inn i styrerstilling første gang, var det både fordi jeg ønsket nye utfordringer og fordi jeg syntes det var spennende å få være med på planlegging og oppstart av en helt ny barnehage. Etter et avbrudd på 15 år, hvor jeg jobbet i skolen og som avdelingsleder i barnehage, syntes jeg tiden var inne for en ny styrerperiode. Utfordringene er mange, og det er en spennende rolle å være i.

Kan du kort beskrive din hverdag?

Den er nokså sammensatt slik situasjonen er nå. Jeg er i utgangspunktet styrer i 80 prosent stilling, og skal jobbe de øvrige 20 prosentene som ansvarlig for barnehagesaker i Ørskog kommune. Vi er en liten kommune med bare to barnehager, og har ikke ansatt egen barnehagekonsulent eller tilsvarende. Fordi vi mangler styrer på den andre barnehagen nå, må jeg fungere som styrer der også. Heldigvis har jeg styrerassistent i henholdsvis 50 og 30 prosent stilling på disse to barnehagene, men hverdagen er hektisk og innholdsrik. Det er ingen 8-16-jobb!

Hva bruker du mest tid på i jobben som styrer?

Fordi vi er i en spesiell situasjon nå, bruker jeg absolutt mest tid på turnusplanlegging og det å skaffe vikarer. Jeg bruker fryktelig mye tid på det, og det er frustrerende fordi det er så mange andre ting jeg heller ville brukt tiden til.

Hva mener du er den viktigste delen av jobben din?

Noe av det viktigste, og som jeg synes jeg får for lite tid til nå, er den pedagogiske ledelsen. Det å være inne på avdelingene, observere og veilede, det opplever jeg som svært viktig og meningsfullt. Det handler blant annet om å utvikle voksenrollen. Hvordan opptrer vi voksne i forhold til barna? Er vi tilstedeværende? Men også det å være en leder som ser de voksne og som er tilstede for personalet, mener jeg er en viktig del av jobben.

Hva er de største utfordringene barnehagen står overfor?

Vi har en utfordring i å gi et godt barnehagetilbud ut fra de rammene vi har. Det gjelder både denne barnehagen og kommunen. Vi har nemlig rundt 40 plasser for lite i dag, og løser det ved å ha flere barn enn vi egentlig skulle i denne barnehagen, pluss at vi har en midlertidig satellitt-barnehage i kjelleren på bedehuset. Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges en ny barnehage, men når den kommer, er usikkert.

En annen utfordring som henger sammen med dette, er den ustabiliteten vi har hatt i forbindelse med endringer og midlertidige ordninger. Det sliter på personalet. Økonomien er også en stor utfordring. Det er skåret inn til beinet, og når lønningene er betalt er det ikke mye igjen.

Har du noen virkemidler, eller verktøy i jobben som du mener er uunnværlige?

Noe så enkelt og banalt som ros er et godt og viktig verktøy. Glede og humor hjelper også godt. I det hele tatt prøve å få til en god tone på arbeidsplassen. Det å si ”god morgen” til alle hver dag er kanskje selvsagt, men det er viktig at det blir gjort.

På en skala fra 1-10 – hvor viktig er styreren for barnehagens kvalitet?

Styreren er kjempeviktig. Det ser vi her, hvor det har vært hyppige skifter av styrer gjennom flere år. En styrer som kan sørge for kontinuitet også i ustabile tider, som har oversikt, og som kan være passe streng når det er nødvendig, det trengs. Så med tanke på kvalitet havner nok styreren rundt 9-10 på skalaen !

Er det noen saker du brenner for i jobben din?

Ekte tilstedeværelse. Voksne som ser barna, og som er bevisste på hvilken viktig jobb de har. Jeg pleier å minne personalet om at de har ansvar for en stor del av disse barnas barndom. Hva vil de at den skal inneholde?

Hvis barnehagen hadde fått en million kroner ekstra i år - hva ville du prioritert?

Da hadde første prioritet vært uteområdet. Det har ikke vært gjort noe her siden barnehagen ble bygd for 20 år siden. Så det trengs både sikringstiltak og oppgradering.

I tillegg ville jeg ha brukt penger på felles kursing og utvikling av personalet. For eksempel i forhold til danningsbegrepet, som er nytt og spennende, og hvor det er viktig at alle har det samme grunnlaget før vi kan utvikle oss videre. Hadde det fortsatt vært mer penger igjen, ville jeg ha brukt en del på inventar og utstyr.

Har barnehagen formulert en visjon? På hvilken måte blir visjonen styrende for hverdagen i barnehagen?

Barnehagen har følgende visjon: ”Årøyhaugen – der alle stjerner får glitre”. Den ble formulert før jeg kom tilbake som styrer, men den er helt etter mitt hjerte. Jeg løfter den fram med jevne mellomrom, slik at den hele tiden skal være i bakhodet på alle. Og jeg pleier å si: Det er fint at alle får glitre, men hvor mange stjerner er det som slokner i løpet av dagen? Tenk på det også. Det gjelder både små og store stjerner!

Født til ledelse

Medfødte egenskaper og intelligens forklarer en del av den dyktige leders ferdigheter

Les mer >>

Mye trivsel trenger ikke gi jobbtilfredshet og kan sluke din tid til ledelse

Nyere forskning viser at for høyt fokus på trivsel på arbeidsplassen, faktisk kan virke mot sin hensikt.

Les mer >>

Gode råd når du får kritikk som leder

Som leder må du trene på å gjøre kritikk om til noe positivt

Les mer >>

Tillit – fundamentet for god samskaping mellom leder og medarbeidere

Tillit er basis for god samskaping mellom en leder og medarbeiderne. Dette er imidlertid en påstand som mange smertelig erfarer først når tilliten ikke lenger er tilstrekkelig til stede. Kan vi klare å oppdage hvordan tillit bygges og styrkes og næres? Vi tror det.

Les mer >>

Hvordan gå fram når du skal gi kritikk til sjefen?

Å gi kritikk til sin egen sjef krever både mot, overveielser og forberedelse. Men det er mulig å gjøre dette på en måte som fører til endring på det området du er misfornøyd med.

Les mer >>

Systematiser små og store oppgaver

Det finnes ulike hjelpemidler som kan være en god hjelp til å holde oversikt over dine oppgaver

Les mer >>

Stopp konflikten i tide

Det er uunngåelig at det oppstår konflikter i et team. Kunsten er å oppdage dem i tide og få dem snudd til konstruktive løsninger før de blir uhåndterlige.

Les mer >>

– Ledelse er noe to personer kan gjøre sammen

En høyere andel barnehagelærere i barnehagen er i ferd med å bli en realitet. Men hvordan går det når den pedagogiske ledelsen skal deles på to? I Sørhellet barnehage har de erfaring med det.

Les mer >>

Slik får du ærlig feedback

Feedbacken du får som leder er ofte sjelden, vag, og dermed ubrukelig.

Les mer >>