Barnehageforum - Slik kjører du rett i grøfta med feil tidsbruk

Her er 10 av de vanligste feilene mange gjør.

Hvordan bruker du tiden din? Dersom du er som gjennomsnittet er det rom for forbedringer.

Du har ingen aktiv oppgaveliste

Det sørger for at du kan jobbe ineffektivt, ha dårlig oversikt over hva som er viktig, bruke mye tid på å lete etter konvolutten og post-it lappen der du skrev ned det du måtte huske og gjøre, og skaper en herlig uforutsigbarhet i forhold til hva dagen vil inneholde. Dette gjør det også lettere å miste retningen mot det langsiktige målet som du sikkert ikke husker uansett.

Du har ingen personlige mål

Da slipper du å ha noen formening om hvor du er om 6 måneder, eller hva med neste år? Eller enda bedre, om 10 år? På denne måten blir det lettere å surre rundt fordi du ikke har noen mulighet for å prioritere eller vurdere hva det er verdt å bruke tiden på for å bevege deg i retning målet.

Du prioriterer ikke

Dette gjør det lettere for deg å hoppe på enhver idé eller innspill som måtte dukke opp. Du er mye mer tilgjengelig for kaffeprat og tar mer enn gjerne over andres problemer eller oppgaver. Det er jo tilsynelatende ingen av dine oppgaver som er såpass viktige at de bør prioriteres.

Du håndterer ikke avbrytelser og forstyrrelser

Her kan du fort bruke minst to timer pr. dag. Gi din fulle og hele oppmerksomhet til enhver som banker på døren din. Ta tak i innkommende mails umiddelbart. Er det en krise blant personalet eller barna hopper du rett inn i konflikten og tar tak i det der og da. Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor.

Du utsetter

Her er det bare å velge blant mange “gode” grunner. Albert Åberg er jo en foregangsfigur her. ”Skal bare..” er universalløsningen. Skal bare hente kaffe, skal bare sjekke mailen, skal bare snakke med Hege, skal bare rydde litt først, skal bare finne igjen telefonnummeret først, skal bare ……

Du tar på deg for mye

Det er jo så vanskelig å si nei, hyggelig å kunne hjelpe andre. Det er jo viktig at de andre er fornøyde og motiverte, og som leder har du jo løsningen, du som er såpass kompetent. Du har jo tid som ikke er på avdeling. Du er jo en det går an å be om en tjeneste. Delegering har du aldri helt sett poenget med.

”Det er så travelt”

”Det er så hektisk at det er ikke til å holde ut. Mye å gjøre som leder vet du. Mye ansvar , vanskelig å få dagene til å strekke til. Mange avgjørelser som skal tas.

Personalkonflikter, økonomi og pedagogikk, vet nesten ikke hvor jeg skal begynne jeg..”

Multitasking

Fordi det er så mye å gjøre er det greit å fordele oppmerksomheten på flere ting samtidig. På den måten får du gjort mer. Litt årsplanskriving kombinert med mailsjekking og den telefonen til Nav om dialogmøte er det jo ingen problemer å gjøre samtidig. Parallelt med dette kan du jo lett høre på den frustrerte medarbeideren som vil at du tar opp med den andre ansatte at det blir ganske vanskelig å jobbe sammen når noen har sagt at det ikke ryddes på kjøkkenet. Klart du tar saken. Skulle bare mangle. “Skal bare registrere posten i postjournalen først.”

Du tar ikke pauser

Nytter jo ikke å ta pause med så hektiske dager. Som den sjeldne utgaven av et menneske du er, kan du jo lett holde fokus og arbeide effektivt 7,5 timer hver dag. Morgen eller ettermiddag spiller ingen rolle for deg. Samme bunnsolide innsats og fokus hele dagen.

Ineffektiv planlegging av dagen

Ingen grunn til å ta hensyn til svingninger i energinivået for deg. Like energisk fra åtte til fire. Skulle bare mangle, du er jo leder. Ingen grunn til å legge de mest energikrevende oppgavene til den tiden av dagen du er mest opplagt.