Barnehageforum - Ledere må kunne leve med friksjon

– Som leder vil du alltid leve i spenningsfeltet mellom nærvær og ambisjon. En del av dette er å kunne leve med friksjoner, sier Ragnhild Nilsen.

"Ledere må kunne takle konflikter", sier man ofte. Tja... – sier Ragnhild Nilsen. Hun synes "konflikt" er et vanskelig ord. Det blir gjerne så stort, så emosjonelt. Hun foretrekker å buke begrepet "friksjon", som i større grad gir signaler om at det er rom for uenigheter, men også utvikling av synspunkter.
 
– Friksjoner er bra, både i samfunnet og i en virksomhet som en barnehage. Friksjoner er svært ofte utviklende. Konflikter er sjelden det. Friksjon handler om spenninger, som kan føre til mange gode diskusjoner og samtaler om hva man faktisk er enig om, hva man er uenig om og hva man kan bli enige om, sier Nilsen.
 
konferanse: lederforum 2018 IKKE ALLE BARNEHAGER ER GODE NOK! Dette opptar politikere, barnehageeiere, foreldre, styrere og pedagogiske ledere hver eneste dag. Kvalitetsforskjellene i norske barnehager må reduseres, og barnehager og avdelinger som ikke er gode nok må løftes! Vi ser nærmere på hvordan dette kan gjøres.

Møt Ragnhild Nilsen og mange andre gode foredragsholdere på Lederforum 2018. Løft en barnehage!
 
 

Nøkler til ledelse

Ragnhild Nilsen er en av bidragsyterne under Lederforum 2018. For tiden leder hun det grønne skiftet i Nortura, og har bak seg en lang og omfattende karriere som leder og innovatør i ulike bedrifter og organisasjoner. Hun har en doktorgrad i entreprenørskap og innovasjon, har skrevet en rekke bøker – blant annet Hemmeligheter om ledelse, Nøkler til arbeidsgleder og livsglede og Du er forandringen! – og hun var i sin tid med å etablere to foreldredrevne barnehager i Oslo.
 
– Under Lederforum 2018 vil du snakke om "Nøkler til ledelse – finn din balanse mellom nærvær og ambisjon". Hva handler det om?
 
– Tilstedeværelse er viktig for en leder. Du må være nær hver enkelt av dine medarbeidere. Men målet om nærvær kan lett føre til at du går for mye opp i det. Dine medarbeidere er ikke dine venner! For samtidig som du skal være tilstedeværende og nær, så har du ansvar for å strekke deg og dine medarbeidere mot de ambisjonene virksomheten din har. Det blir stilt en del krav til en barnehage, og de skal dere innfri.
 

Utfordrende balanse i barnehager

I perspektivet "nærvær og ambisjon" er barnehagene særlig aktuelle, mener Nilsen. Det er flest kvinner som jobber der, både som ledere og medarbeidere, og nærvær og tilstedeværelse er verdier som er høyt skattet. I tillegg har barnehagen en tradisjon for "flat struktur" og ikke alltid like tydelig ledelse.
 
–Hva slags barnehage vil du ha? Er det for eksempel OK at medarbeidere kommer for sent på jobb? Kanskje har vi hatt en tendens her i landet til å strekke "frihet under ansvar" litt langt? Utfordringene for lederne ligger i dette mellomrommet mellom nærvær og ambisjoner, og det å finne sin sti som leder, tar tid. Som leder må du være bevisst på hva dette innebærer, sier Nilsen.
 
– Hvis en barnehageleder ser at barnehagen henger litt etter på noen områder, de er ikke så bra som de ønsker å være, virksomheten trenger et løft. Hvilke råd vil du gi denne lederen? Hvor bør de starte?
 
– Første punkt vil være å sette seg med alle medarbeidere og prøve å sette opp et ønske for hvordan de vil ha det. Hva ser vi for oss? Hva vil vi være? Når dette bildet begynner å ta form, vil jeg stille neste hovedspørsmål: Hva skal til for at vi skal komme dit? Og, hvis det er nødvendig; Hva er det som hindrer oss i å være der ønsket vårt er? – Punkt fire vil være å diskutere hva som kan være de første skrittene for å komme dit, sier Ragnhild Nilsen.