Øk nærværet i barnehagen

Det er lederens oppgave å ta med sine medarbeidere på råd og lytte til hva de har å si.

Les mer >>

Tilbakemelding fremmer et innovativt arbeidsmiljø!

Konstruktive tilbakemeldinger er viktig for nyskaping og motivasjon. Det høres enkelt ut, men hvor gode er vi på å gi og ta imot tilbakemelding? Sier du takk og lar det synke inn når du får positiv tilbakemelding? Og når du får kritikk?

Les mer >>

Hva kjennetegner dårlig ledelse?

Her er fire ting ansatte mener kjennetegner dårlig ledelse.

Les mer >>

Er du en modig leder?

Vi trenger modige ledere som oppmuntrer til ro, lek og hvile

Les mer >>

Blir man ikke sett er man ingenting

Endring er nødvendig, men kan skape motstand. Slik endringsmotstand skal man verdsette, mener Pia Katarina Halvorsen.

Les mer >>

Ledere kan lære av sine helter

Din hverdag og dine utfordringer er ikke så ulik det dine helter befatter seg med

Les mer >>

Prinsipper for gode målformuleringer – del 1

Hva bør du tenke på når du skal utarbeide mål for deg selv eller barnehagen?

Les mer >>

Ledere som setter spor møter motstand

Enhver organisasjon har behov for personer som stiller spørsmål, som sier og fremhever noe annet enn flertallet. Forutsetningen er at dette ikke gjøres som intrigemakeri og hvisking i korridorene, men som åpne spørsmål i felles fora.

Les mer >>

Spørsmål om pedagogisk grunnsyn

Når man jobber med pedagogisk grunnsyn kan det være til nytte med noen konkrete spørsmål. Grunnsynet dukker opp når man må forklare hvorfor.

Les mer >>