Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelse er en strategi som peker på pedago­gisk leders mulighet til å lede sitt arbeidslag på en systematisk og målrettet måte, tilpasset individuell utvikling og kollektiv innsats.

Les mer >>

Personbingo - en "ice-breaker"

En enkel og morsom øvelse som kan bidra til å bli bedre kjent med hverandre i personagruppen. Kan passe til et personalmøte

Les mer >>

Strategier for å forebygge konflikter

Sjekkliste med de personlige, sosiale og organisatoriske ressurser som du kan bruke for å forebygge konflikter.

Les mer >>

Hva er viktig å spørre om når du innhenter referanser?

Hvordan stiller du de riktige spørsmålene slik at du får ansatt rett person når du skal innhente referanser?

Les mer >>

Slik håndterer du konflikter

Fra kaos til konstruktiv utvikling

Les mer >>

Personalbarn ingen adgang

Å ha personalets barn i barnehagen skaper så mange problemer at mange sier nei

Les mer >>

Stopp konflikten i tide

Det er uunngåelig at det oppstår konflikter i et team. Kunsten er å oppdage dem i tide og få dem snudd til konstruktive løsninger før de blir uhåndterlige.

Les mer >>

De viktige referanseintervjuene

Å slurve med innhenting av referanser kan koste barnehagen mye frustrasjon og penger.

Les mer >>

Rekruttering

Hva trenger din personalgruppe? Det er ikke sikkert at det umiddelbare inntrykket gir det rette svaret. Å bruke tid på en grundig og utforskende intervju og ansettelses-prosess kan gi høy gevinst.

Les mer >>