Skap et godt fundament

Jobb mot en konstruktiv grunnholdning i hele personalgruppen. Gjensidig respekt og en oppfatning av at alle er like viktige er to av flere gode tips fra Storhaugen barnehage.

Les mer >>

Fellesbestemmelsene om Stedfortredertjeneste

Ordningen med stedfortreder er viktig for barnehagens drift. Her finner du regelverket.

Les mer >>

Pause uten stress

Pausen i barnehagen har ikke forandret seg på 30 år. Det er på tide at vi legger den under lupen, oppfordrer Ulla Steen Christiansen

Les mer >>

Hvordan behandler du dine ansatte?

Er det viktig og riktig å behandle alle ansatte likt?

Les mer >>

Fagprosjekt i personalgruppen

Faglig kunnskap er grunnlaget for den gode barnehagen. Få med alle de ansatte på et spennende og lærerikt fagprosjekt

Les mer >>

Forebygg mobbing på arbeidsplassen

Som leder har du et ansvar for å bidra til at mobbing ikke skjer på din arbeidsplass

Les mer >>

Øver og prøver - mulig en prøvelse?

Prøver å finne mine gode egenskaper, jeg øver på å bli god på å være meg og hvorfor i all verden skal dette av og til føles som en prøvelse?

Les mer >>

Kvalitet og de ansatte i barnehagen

De ansatte er den viktigste ressursen i barnehagen. Men hva de ansatte opplever som kvalitet kan skille seg fra foreldrenes og barnas syn.

Les mer >>

God ledelse er nøkkelen til godt arbeidsmiljø

Tydelige ledere og god kommunikasjon er nøkkelbegreper når det gjelder å skape godt arbeidsmiljø i barnehagen, mener Hanne Kvaløsæter i PBL Bedriftshelsetjeneste.

Les mer >>