Barnehageforum - Dette irriterer dine medarbeidere

I følge en dansk undersøkelse er det kollegaer som syter som irriterer mest på jobben

Mange ledere drømmer om en arbeidsplass uten konflikter, men konflikter og irritasjonsmomenter er uunngåelige. Få innblikk i hva det er som irriterer dine medarbeidere mest, å få samtidig råd om hvordan du skal forholde deg til dem.

Kanskje du har tenkt tanken at hvis bare dine medarbeidere ikke var der, så ville det vært mer tid til arbeid og du ville sluppet å løse konflikter og dårlig stemning.  Slik har dine medarbeidere det også. I følge en undersøkelse foretatt av Zapera finnes det en rekke adferdsmønstre blant kollegene som medarbeiderne blir irritert over. Les om de syv trekkene hos kollegaene som gjør arbeidsplassen til et minefelt.

Syting er belastende

De fleste vil kanskje tro at det er sjefen som frambringer mest irritasjon hos medarbeiderne, men faktisk er det kollegene som irriterer hverandre mest. Undersøkelsen viser at opp til hver åttende danske har overveid å si opp på grunn at irriterende adferd fra kollegaer.
Halvparten svarer at syting fra deres kollegaer er den største kilden til irritasjon og frustrasjon på arbeidsplassen. Arbeidspsykolog Lene Flensborg er ikke overrasket over resultatene:
”For det første er det et uttrykk for at syting er utbredt på danske arbeidsplasser, og for det andre oppleves kollegaers syting som et ganske alvorlig problem, ” sier Lene Flensborg

Medarbeidernes syting kan være både berettiget og uberetiget. I følge Lene Flensborg kommer utilfredsheten til uttrykk i at man bruker mye tid på å snakke om hva som er galt og på å fortolke den siste mailen eller det siste avdelingsmøte ut fra det syn at ledelsen er inkompetent og at arbeidsvilkårene er uakseptable eller lignende.

” Disse aktivitetene kan kollegaene oppleve som lite konstruktiv syting som ha en negativ effekt på omgivelsene. Kritikken kan være berettiget, men uansett hva det skyldes, så ender det med å bli veldig problematisk for både de utilfredse medarbeiderne og deres kollegaer når frustrasjonen har en så stor rolle i hverdagen. Kollegaene føler seg nemlig trukket ned av syterne,” sier Lene Flensborg.

Sykdom

Et annet interessant resultat er at sykemeldinger vekker stor irritasjon på arbeidsplassen. Sykdom av en eller annen art rammer de fleste hvert år, men opp til hver femte danske, svarer at de blir irritert når deres kollegaer melder seg syke.

”At sykemeldinger er et irritasjonsmoment ser ut til å ha flere årsaker, men det umiddelbare er at det gir de som er igjen på jobb mer å gjøre. Selv om vi kan forstå at dette kan være en kilde til irritasjon, er det ikke så mye å gjøre med det. Det er kanskje ikke verdt å bli irritert over, påperker Lene Flensborg.

Det er heller ikke ønskerlig at syke medarbeidere møter opp på arbeid, da de oftest uansett ikke vil være i stand til å yte maksimalt. Dermed risikerer den syke å slite seg selv ennå mer ut, og sykdomsforløpet kan bli langvarig. I tillegg risikerer den syke å smitte sine kollegaer og dermes skape enda mer sykefravær.

”Men vi kan selvfølgelig også tenke oss at en del av svarene kommer fra arbeidsplasser hvor arbeidsmoralen ikke er høy nok. Hvor det er for mye mandags- og fredagsfravær og hvor det kalkuleres med at man skal ha noen fraværsdager hver måned. Hvis man selv har god samvittighet, så kan det være irriterende å oppleve kollegaer som har et fraværsmønster som ser helt anderledes ut. Hvis det er denne typen fravær man har på arbeidsplassen, er det en klar oppgave for lederen å ha fokus på medarbeidere med et problematisk fraværsmønster – både for å få orden på det enkelte tilfelle, og av hensyn til helheten og arbeidskulturen,” sier Lene Flensborg.

7 dødssynder på arbeidsplassen

 1. Kollegaer som syter  – 48%
  Været er grått, maten i kantinen er for dårlig og møtene trekker alltid ut. Kollegaer som syter og klager, er det som de fleste irriterer seg over på arbeidsplassen. En som syter blir du kvitt ved å anerkjenne personens negative holdninger samtidig med at du finner ut av hva som ligger til grunn for deres syting. Dermed kan du utnytte det til å forbedre noe på arbeidsplassen.

 2. Kollegaer som sladrer – 30%
  Sladder er en viktig del av den menneskelige natur, men oppfattes ofte som noe negativt. Eksperter mener imidlertid at sladder er organisasjonens smørning, og at det er det som får det hele til å henge sammen. Sladder er organisasjonens jungeltrommer, og de er oftest de mest effektive til å formidle budskap og informajson på kryss og tvers. Men det er viktig at sladde ikke blir den eneste måten man kommuniserer på.
  Som leder kan og skal du ikke fjerne all sladder, men hvis du eller dine medarbeidere mener at sladderen tar ovehånd, kan trivsels- og medarbeidersamtaler være gode værktøy til å få bukt med negativ sladder

 3. Kollegaer som bråker – 21%
  Kollegaen ved siden av snakker med så høy og gjennomtrengende stemme at det er vanskelig å konsentrere seg. Andre kollegaer roper over reoler og støynivået er så høyt at det er umulig å arbeide i.Høyttalende og støyende kollegaer står som nummer 3 på listen over danskenes irritasjonsmomenter. Spesielt kollegaer som avbryter blir betraktet som et veldig forstyrrende element. Det er spesielt der hvor det er åpne kontorlandskap at dette er et problem. Det er viktig at du tar hånd om de som støyer for mye, da det kan være med på å skape et dårlig arbeidsmiljø. Hvis du opplever at det er medarbeidere som snakker alt for høyt, så be dem diskret om å går et annet sted og snakke. Du kan også arbeide for å få en rolig arbeidskultur, slik at all diskusjon og samtaler skal foregå dempet eller i for eksempel møtelokaler.

 4. Kollegaer som griser til i fellesarealene – 20%
  Skitne toaleggkummer, gulv som flyter over med tomme pappkasser, brukte kaffekopper og etterlatte møtepapirer. Kollegaer som griser til fellesarealer som toaletter, oppholdsrom og kopirom ansees som en stor årsak til irritasjon for mange mennesker. Det er ikke ledernes oppgave å holde orden på kontoret. Men du kan delegere og få en medarbeider til å skrive noen ordensregler for deres avdeling eller arbeidsplass.

 5. Sykemeldinger – 19%
  Sykemeldinger kommer alltid ubeleilig, men mange har vanskeligheter med å ha medfølelse når kollegaer ligger på langs og arbeidsoppgavene hoper seg opp. Hvis grunnen til irritasjon er at mange kollegaer har influensa, er rådet fra Lene Flensborg at det må snakkes om at sykdom er en uungåelig del av livet, slik at dere sammen finner ut av hvordan dere kan ha gode dager på jobb selv om det er sykemeldinger.

 6. Mobiltelefoner – 12%
  Eksotiske ringetoner, insisterende sms-lyder og høylydt privat prat, irriterer 12% av deltagerne i undersøkelsen. Noen arbeidsplasser har en politikk for bruk av mobiltelefoner i arbidstiden, men derfor kan kollegaer og medarbeidere bli irritert på hverandres arbeidsmobiler. Innfør stillesoner, hvor mobilsamtaler er forbudt og telefonene skal være lysløse eller så diskret som mulig.

 7. Kollegaer som lukter svette – 9%
  Problelmer med svettelukt kan virke banale, men det kan faktisk skape en dårlig stemning på arbeidsplassen. Personlig hygiene er dog et veldig følsomt emne, og du skal som leder derfor håndtere situasjonen med både empati og tydelighet.

Dette kan du gjøre:

Sett av god tid til samtale med medarbeideren og sørg for at du ikke har noe du skal gjøre etterpå. Gå direkte til saken, det blir ikke bedre av at du snakker rundt saken. Men husk å være medmenneskelig. Din viktigste rolle er å ta i mot følelsene, lytte og bekrefte. Resultatet bør ikke føre til at du leder etter disse trekkene hos dine medarbeidere og bedømmer dem bare på den bakgrunnen. Samme person rommer mange ulike fasetter:

”Hvis man hadde spurt de samme menneskene om hva det er som får de til å føle glede på jobben, så ville sikkert mange svart, kollegaene – at man opplever sammhold, oppbakking og godt samarbeid fra kollegaene. Det vil si at når vi går inn i hva som irriterer, så skal vi også huske at de kollegaene som tidvis irriterer deg, kanskje også er en kilde til arbeidsglede og opplevelse av at arbediet er meningsfullt,” avslutter Lene Flensborg.

Kilde: Søndagsavisen