Tips og råd: Rekruttering av nyansatte til barnehager

Den nye bemanningsnormen for barnehager tilsier flere ansatte per barn. Det jobbes nå med rekruttering. – Barnehageledere trenger et kompetanseløft på HR og ansettelser, mener leder i Læringsverkstedet Limi Naturbarnehage, Johnny Tiochta.

Les mer >>

Utviklingssamtale – med medarbeideren i fokus

Utviklingssamtalen, eller medarbeidersamtalen som den også kalles, er et av dine fremste verktøy som leder

Les mer >>

Forebygg sykefravær og sats på friskvern i barnehagen

Friskvern er en ny trende i arbeidslivet, som gir oppsiktsvekkende resultater

Les mer >>

3 ting som øker motivasjonen?

De beste lederne vet hva de skal gjøre riktig for å motivere sine medarbeidere. Hva er det de gjør?

Les mer >>

Syv steg til bedre delegering

Drukner du i oppgaver? Kanskje du er en av mange ledere som har problemer med å delegere oppgaver til medarbeiderne dine?

Les mer >>

Sykemeldt - kan det stemme?

Har det hendt at du ikke har trodd på arbeidstakeren når hun har levert inn sykemelding?

Les mer >>

Forebygg mobbing på arbeidsplassen

Som leder har du et ansvar for å bidra til at mobbing ikke skjer på din arbeidsplass

Les mer >>

Rekruttering

Hva trenger din personalgruppe? Det er ikke sikkert at det umiddelbare inntrykket gir det rette svaret. Å bruke tid på en grundig og utforskende intervju og ansettelses-prosess kan gi høy gevinst.

Les mer >>

Overføring av ferie

Har du feriedager til gode, så finnes det muligheter til å overføre disse til neste fereieår

Les mer >>